LT   |   EN      Mano KU   |   
Informacija studentams, siekiantiems gauti studijų kainos dalies kompensaciją už karo tarnybą
08-01-2021

Informacija studentams, kurie atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus prieš pradėdami studijas ar studijų metu, ir siekia gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją.

Atsižvelgiant į esamą situaciją, kreipkitės elektroniniu paštu į savo fakultetą ir pateikite prašymus, kartu su reikalingais dokumentais (asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija), nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą patvirtinantis dokumentas (kopija), sumokėtų už studijas įmokų dokumentų išrašų kopijos), kad galėtumėme kaip aukštoji mokykla įtraukti jus į sąrašą asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėtos kainos dalis ir pateikti Valstybiniam studijų fondui.

Prašymus su dokumentais reikia spėti pateikti iki 2021 m. sausio 25 d.

Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo:

·         pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;

·         karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;

·         visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;

·         neturi akademinių skolų;

·         studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;

·         karo tarnybą atliko praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.

·         karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos.

Kainos dalies kompensacija gali būti skiriama tik už vienas studijas.

Kainos dalies kompensavimas skiriamas asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

·         pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju – baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus;

·         ir/ arba trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – baigus antrąją pusę studijų programos);

·         antrosios pakopos studijas.

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Kristina Kaučikienė, Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

(8 5) 2629 626

kristina.kaucikiene@vsf.lt