LT   |   EN      Mano KU   |   
Informacija karo tarnybą atlikusiems asmenims dėl už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo
05-01-2022

Vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442,

kviečiame teikti prašymus kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalį asmenis, kurie atitinka visas šias sąlygas:

  1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;
  2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (trukmė 9 mėn.) ar bazinius karinius mokymus (trukmė 70-90 d.) (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdami studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
  3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
  4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos iki 2015 balandžio 21 dienos;
  5. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
  6. neturi akademinių skolų.

2022 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie laikotarpyje nuo 2020 m. spalio 16 d. iki 2021 m. metų spalio 15 d. baigė:

  1. pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos);
  2. studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);
  3. antrosios pakopos studijas.

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

PRAŠYMAI SU VISAIS REIKALINGAIS DOKUMENTAIS PATEIKIAMI FAKULTETŲ / INSTITUTŲ DEKANATAMS IKI 2022 M. SAUSIO 31 D.

PRIDEDAMA. Prašymas įtraukti į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims sąrašą, 1 lapas.

Išsamiau apie Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą skaitykite https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas-kariams

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Fondo darbuotoją Kristiną Kaučikienę, tel. Nr. (8 5) 2 629 626 arba el. paštu kristina.kaucikiene@vsf.lt.