LT   |   EN      Mano KU   |   
Informacija dėl finansinės pagalbos neįgaliems studentams
31-08-2020

Dėl finansinės pagalbos teikimo neįgaliems studentams

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2019 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 900).

Finansinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkantiems visas šias sąlygas:

– jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

– po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos pakopos studijų (išskyrus neįgalus studentas, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju finansinės pagalbos priemonės teikiamos nuo šių studijų pradžios dienos, nemokant už tą studijų laikotarpį, už kurį buvo mokėtos tikslinės išmokos, iki jam nutraukiant studijas ar iki jo pašalinimo iš aukštosios mokyklos):

– pagal pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;

–  pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

– pagal profesinių studijų programą;

– pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;

– pagal trumpųjų studijų programą.

Neįgaliesiems teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

SPECIALIESIEMS POREIKIAMS TENKINTI (90,48 Eur) – tikslinė išmoka kas mėnesį;

STUDIJŲ IŠLAIDOMS IŠ DALIES KOMPENSUOTI (124,80 Eur) – tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose.

Studentai, norintys gauti tikslines išmokas specialiems poreikiams tenkinti ir studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, per 10 darbo dienų nuo studijų metų pradžios Studijų tarnybai (Herkaus Manto g. 84, 308 kab., tel. 8 46 398925) pateikia:

  1. prašymą suteikti finansinę pagalbą;
  2. neįgaliojo pažymėjimą.