LT   |   EN      Mano KU   |   
INDIGISE: Jaunimas kviečiamas mokytis socialinio verslumo netradiciniais būdais
03-06-2020

Klaipėdos universitete startuoja naujas tarptautinis projektas strateginių partnerysčių srityje – „Jaunimo socialinio verslumo skatinimas skaitmeninėmis ir neformaliomis mokymo priemonėmis“ (Angl.“INDIGISE – Promotion of social entrepreneurship in the youth sector by digital and informal education tools“).

Projekto tikslas yra pagilinti jaunimo žinias apie socialinį verslumą, jo kūrimo ir taikymo praktikas bei jo ilgalaikes naudas netradiciniais inovatyviais būdais, sukuriant ir įtraukiant jaunimo labiausiai mėgstamus ir plačiai taikomus žaidybinius, skaitmeninius, tarptautinių stovyklų ir kitus neformaliuosius mokymosi metodus.

Per du projekto įgyvendinimo metus projekto partneriai iš Lietuvos (Klaipėdos universitetas), Latvijos (Socialinių inovacijų centras), Lenkijos (Baltijos institutas regioniniams reikalams ir Tarptautinis sekretoriatas Euroregion Baltic) ir Norvegijos (Kristiansando katedros aukštoji mokykla) keisis gerosiomis praktikomis ir stiprins savo gebėjimus darbui su jaunimu, sukurdami keletą labai reikšmingų intelektinių produktų ir inovatyvių žaidybinių priemonių, skirtų darbui su jaunimu.

Projekto metu bus suorganizuoti keturi nacionaliniai forumai „Inovatyvaus verslininko portretas ir veikla. Kaip ugdyti socialinio verslumo įgūdžius jaunystėje?“ (po vieną Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Norvegijoje), dvi tarptautinės socialinio verslumo įgūdžių formavimo stovyklos InnoCamp (po vieną Lietuvoje ir Norvegijoje), reikšmingai patobulinta socialinio verslumo skaitmeninė platforma, sukurti žaidybiniai įrankiai socialinio verslumo ugdymui jaunimo tarpe, bus sukurtas motyvacinis mechanizmas stiprinti žinias socialinio verslumo tematika ir suteikta pagalba norint gauti praktinių žinių, kaip registruoti ir organizuoti socialinio verslo įmonės veiklas.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurti net trys intelektiniai produktai: bus stiprinamas socialinio verslumo skatinimas skaitmeninėmis priemonėmis atnaujinant skaitmeninę socialinio verslumo platformą ir sukuriant naujus žaidybinius metodus be pritaikant juos jaunimo tikslinei grupei; bus parengtos jaunimo centrams ir jaunimo organizacijoms skirtos gairės „Kaip skatinti socialinį verslumą pasitelkiant neformaliojo mokymosi metodus, įskaitant žaidimų metodus“ ir bus parengta išsami socialinio verslumo InnoCamp organizavimo metodika.
Neabejojama, jog projektas pastiprins Šiaurės Europos regiono šalių socialinio verslumo įgūdžius ir suteiks žinių jaunimui apie socialinio verslumo naudas. Pilotiniai socialinio verslumo renginiai ir sustiprinta partnerystė tarp naujų projekto parnerių pagerins bendradarbiavimo efektyvumą, o sukurti inovatyvūs ir žaidybiniai įrankiai bus viešai prieinami ir dažnai naudojami jaunimo organizacijų veiklose. Pagilintos jaunimo žinios socialinio verslumo tematika turės ilgalaikį poveikį tvariam regiono vystymuisi ir ateities atsakingų verslų kūrimui bei plėtrai.

Projektui vadovauja Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedra. Projekto vadovė – doc. dr. Rasa Viederytė.

Projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos ERASMUS Strateginių partnerysčių jaunimui programos. Projekto įgyvendinimo eigą prižiūri Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra.