LT   |   EN      Mano KU   |   
Inauguruotas Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas
13-05-2019

2019 m. gegužės 10 dieną, Klaipėdos piliavietėje vyko iškilminga Klaipėdos universiteto (KU) rektoriaus prof. dr. Artūro Razbadausko inauguracijos ceremonija.

„Nuoširdžiai dėkoju, kad šiandien esate kartu ir savo dalyvavimu inauguracijoje, išreiškiate pagarbą bei solidarumą Klaipėdos universitetui. Taip pat dėkoju už man patikėtą Rektoriaus misiją, kuriai šiandien daviau priesaiką bei priėmiau Universiteto regalijas“, – sakė KU rektorius.

Inauguracinėje kalboje jis akcentavo, jog Universiteto pastatai, naujausios laboratorijos ar įranga nobelio premijos nepelnys. Tokių apdovanojimų vertus darbus atlieka žmonės. Todėl ir toliau sieks burti gabių, talentingų mokslininkų komandą, įgyvendinti perspektyvias idėjas, stiprinti mokslinį potencialą bei studijas.

„Noriu pabrėžti, jog nuo pat Universiteto susikūrimo pradžios kiekvienas bendruomenės narys buvo ir yra didžiausia šio Universiteto vertybė. Sieksiu, jog kiekvienas čia galėtų įgyvendinti ir realizuoti savo kūrybinį, profesinį potencialą, mokslo idėjas, būti išgirstas ir padrąsintas“, – kalbėjo rektorius.

Prof. dr. Artūras Razbadauskas – 6-asis KU rektorius. Jį Universiteto vadovu penkerių metų kadencijai viešo konkurso būdu paskyrė universiteto Taryba 2019 m. vasario 21 d. KU rektoriaus pareigas prof. dr. Artūras Razbadauskas eina nuo 2019 m. kovo 4 d., tačiau iki tol, beveik metus buvo paskirtas laikinuoju šio Universiteto vadovu.

„Nuo pirmų dienų profesorius Artūras Razbadauskas darė konkrečius žingsnius ir tikrai per tuos metus jis padarė, mano akimis žiūrint, stebėtinai daug. Mano nuomone, mes išrinkome tikrai gerą rektorių,“ – po inauguracijos ceremonijos kalbėjo KU Tarybos narys prof. habil. dr. Vladas Žulkus.

Pasveikinti universiteto vadovo atvyko ne tik aukščiausi šalies akademinės bendruomenės nariai, bet ir Lietuvos bei miesto valdžios atstovai, visuomenės veikėjai. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras, LR Seimo nariai, Vyskupai, KU Tarybos bei Senato nariai, Universiteto bendruomenė, partneriai ir daugybė kitų svečių.

„Aš jam palinkėčiau kaip kapitonui – drąsiai, bet įžvalgiai vairuoti per beribę žinių jūrą, nebijoti bangų, rasti giliausias vietas, kur daugiausiai vertės galima aptikti“, – sveikindamas KU rektorių sakė Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas prof. habil. dr. Artūras Žukauskas.

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius tikino, kad KU – reikalingas ne tik Vakarų Lietuvai, bet ir visai šaliai.

„Rektorius – žmogus, kuris sutelkia žmones ir rezultatus pasiekia tokius, apie kuriuos jie svajoja. Man patinka, kad jie svajoja apie šio krašto klestėjimą. Tas universitetas – valstybei reikalingas, todėl, kad čia yra jūrinė kompetencija. Mano galva, visa tai, ko reikia yra su naujo rektoriaus kadencija. Taip kartu su pavasariu ateina į universitetą, į miestą. Linkiu rektoriui to pasitikėjimo, kurį jis turi ir kartu nuveikti tuos darbus, kuriuos jie yra numatę. Kuo nuoširdžiausios sėkmės Klaipėdai ir visam kraštui“, – linkėjo ministras Algirdas Monkevičius.

Tuo metu Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas pabrėžė, kad iššūkiai, kurie laukia KU, yra svarbūs visai Vakarų Lietuvai.

„Rektoriaus laukia tikrai ne menkas iššūkis rasti dermę, harmoniją kalbantis su ministerija, seimo institucijomis, kad tie iššūkiai, kurie Klaipėdai ir visam mūsų regionui, visai Vakarų Lietuvai, yra labai svarbūs, būtų įveikti. Tai ir pedagogų ruošimas, ir infrastruktūriniai dalykai, ir universiteto plėtra – visa tai yra ateityje laukiantys iššūkiai“, – vardijo Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Po inauguracijos, rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas sakė, jog ši šventė skirta visai universiteto bendruomenei, o renginio vieta – piliavietė, pasirinkta ne atsitiktinai.

„Miestas ir universitetas yra viena. Norėjome parodyti atgimstančią Klaipėdos pilį. Ne vienas svečias stebėjosi iki šiol nežinojęs, kad mūsų mieste yra pilis, kurioje dirbo mūsų universiteto mokslininkai archeologai. Norime dar kartą parodyti, kad universitetas labai svarbus miestui“, – kalbėjo A. Razbadauskas.