LT   |   EN      Mano KU   |   
In Memoriam Mildai Aušrienei
09-11-2020

Su giliu liūdesiu pranešame, kad šių metų lapkričio 9 dieną netekome kolegės Mildos Aušrienės.

Milda (Dugniutė) Aušrienė gimė 1944-03-06 tarnautojų Pauliaus Dugnio ir Onos Dugnienės šeimoje Klaipėdoje. Vėliau, nuo 1945 m. iki 1962 m., kartu su tėvais gyveno Priekulės mieste, kur 1962 m. baigė Priekulės vidurinę mokyklą. 1962-1967 m. studijavo Vilniaus universiteto Chemijos fakultete ir 1967 m. įgijo inžinierės-technologės kvalifikaciją.

1967-1968 m. dirbo chemike-inžiniere Vilniaus metalo skardos gamykloje. 1968 m. ištekėjusi už vyro Jurgio Aušros, grįžo į gimtąją Klaipėdą, kur nuo 1969 m. iki 1980 m. dirbo vyresniąja chemike-inžiniere Klaipėdos gamybiniame medvilnės susivienijime „Trinyčiai“.

Nuo 1980 m. rugsėjo savo akademinę veiklą pradėjo Kauno politechnikos institute (KPI) Klaipėdos fakultete kaip jaunesnioji mokslo darbuotoja. 1981 m. pradėjo dirbti Mechaninių disciplinų katedroje asistente – su kolegomis kūrė cheminės technologijos laboratoriją, tapo išradimo „Birių produktų dozatorius“ paraiškos bendraautore, dėstė, vadovavo studentų praktikai, aktyviai dalyvavo visuomeninėje fakulteto veikloje kaip akademinės grupės kuratorė, D. Mendelejevo VCHD pirminės organizacijos sekretorė, moksleivių mokslinės draugijos vadovė. 1983 m. paskirta vyresniąja dėstytoja.

M. Aušrienė nuolat tobulino savo kvalifikaciją. 1984 m. stažavosi Mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos institute antikorozinės apsaugos srityje, o 1989 m. Maskvos D. Mendelejevo technologiniame institute bendrosios chemijos srityje, 2005 m. – Bradfordo koledže (D. Britanija) tobulino akademinę anglų kalbą. 1997 m. baigė Klaipėdos aukštesniąją pedagogikos mokyklą ir įgijo vokiečių kalbos mokytojos kvalifikaciją, siekdama cheminių specialybių studentams padėti suformuoti vokiečių kalbos pagrindus jų profesinėje kalboje.

1991 m. įkūrus Klaipėdos universitetą, M. Aušrienė savo akademinę veiklą tęsė Klaipėdos universiteto Technikos fakulteto Chemijos ir cheminės technologijos katedroje, parengė 4 mokomąsias metodines priemones: „Metalų korozija ir sauga“ (2002 m.), „Koloidų chemijos metmenys“ (2004 m.), „Įvadas į koroziją“ (2006 m.), „Nuotolinio mokymo medžiaga Europos suvirinimo inžinieriaus kursui (2006 m.). 2008 m. kolegė išėjo į pensiją.

Milda Aušrienė – lietuvininkė, žymaus tarpukario Klaipėdos krašto veikėjo Martyno Reizgio anūkė. Milda visada didžiavosi savo lietuvininkiškomis šaknimis, domėjosi ir puoselėjo šeimos, giminės istoriją, įvairiuose renginiuose dėvėdavo Klaipėdos krašto tautinio kostiumo akcentais papuoštus rūbus. Nuo pat pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės metų įsitraukė į lietuvininkų bendrijos “Mažoji Lietuva” veiklą, juose dalyvaudavo drauge su vyru, taip pat lietuvininku Jurgiu Aušra.

Klaipėdos universiteto bendruomenė Mildą Aušrienę visada prisimins kaip labai nuoširdžią, draugišką kolegę, kuri ne vieną paskatino rinktis dėstytojo ir chemiko-technologo kelią.  Pasak jos buvusios studentės Eglės Jokužytės, ji buvo „…nuostabi Klaipėdos universiteto chemijos dėstytoja, kuri leisdavo įvairias užduotis atlikti grupėse, man leisdavo kurti, rašyti ir inicijuoti…“. Tokia ji buvo – puikiai išsilavinusi, ieškanti ir kūrybiška.

Artimieji su velione atsisveikino trečiadienį, laidotuvės Priekulėje – penktadienį.

Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto bendruomenė