LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
In memoriam Vytenis Albertas Zabukas

In memoriam

Vytenis Albertas Zabukas

(1940 08 11 – 2021 11 24)

Su giliu liūdesiu pranešame, kad lapkričio 24-ąją po sunkios ligos mirė habilituotas technologijos mokslų daktaras, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, 1996-2000 m. Seimo narys, Klaipėdos universiteto profesorius emeritas Vytenis Albertas Zabukas.

Vytenis Albertas Zabukas gimė 1940 m. rugpjūčio 11 d. Jokūbavoje, Kavarsko valsčiuje. 1945 m. nuo tremties bėgusi Vytenio šeima persikėlė gyventi į Klaipėdą. 1947–1954 m. jaunuolis mokėsi Klaipėdos Kristijono Donelaičio vidurinėje mokykloje, 1958 metais – su pagyrimu baigė Klaipėdos žemės ūkio technikumą ir iki 1961 m. dirbo žemės ūkyje. 1966 m. baigė Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą ir dvejus metus dirbo Kauno medicinos instituto, „Inkaro“ kombinato inžinieriumi. 1968 m. įstojo į aspirantūrą, Rygoje apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją (daktaras) ir 1968–1978 m. dirbo Fizikinių techninių energetikos problemų instituto moksliniu bendradarbiu.

1978 m. Vytenis Albertas Zabukas pradėjo dirbti docentu Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakultete. 1991–1995 ir 2001-2003 metais vadovavo Technologinių procesų katedrai (iki 1993 m. Chemijos ir cheminės technologijos katedra).

1994 m. apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją (habilituotas daktaras) ir nuo 2000 metų tęsė akademinę karjerą kaip KU profesorius.

Išrinkus dekanu, nuo 2002-ųjų rugsėjo mėn. Vytenis Albertas Zabukas penkerius metus vadovavo Jūrų technikos fakultetui. Nuo 2013 m. jis – KU profesorius emeritas. Jo, kaip mokslininko, tyrimai siejosi su medžiagų inžinerija, naftos chemija ir technologijomis, aplinkos apsauga. Profesorius paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių, turi 12 išradimų.

Prof. Vytenis Albertas Zabukas buvo nepaprastai empatiškas ir aktyvus Universiteto bendruomenės narys. Jis buvo išmintingas, geranoriškas ir rūpestingas, ypatingai gerbiamas kolegų bei studentų. Aktyviai plėtojo bendradarbiavimą su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis bei įmonėmis. Visuomet dalindavosi išmintimi ir naudingais patarimais su jaunaisiais mokslininkais, motyvuodavo juos mokytis ir siekti geresnių rezultatų. Profesorius turėjo platų žvilgsnį į pasaulį ir retą gebėjimą suburti bei suvienyti kolektyvą siekiant bendrų tikslų.

KU bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

***

Velionio šeima informavo, jog atsisveikinimas ir laidotuvės vyks tik artimų šeimos narių rate.