LT   |   EN      Mano KU   |   
In memoriam ROMUALDAI DOBRANSKIENEI (1932 – 2018)
18-12-2018

In memoriam ROMUALDAI DOBRANSKIENEI (1932 – 2018) – kūrusiai ir mylėjusiai savo kraštą Pamario Nendrei

2018 m. gruodžio 16 d. netekome brangios kolegės, docentės socialinių mokslų daktarės ROMUALDOS DOBRANSKIENĖS. Nuo 1990 metų Romualda Dobranskienė įsiliejo į Klaipėdos universiteto bendruomenę, įnešdama į ją svarią pedagoginę ir mokslinę patirtį. Ji buvo viena iš pirmųjų Socialinės pedagogikos, vėliau Socialinio darbo katedros dėstytojų. Didžiulį įnašą padariusi į Socialinės pedagogikos, Socialinio darbo programos sukūrimą, vadovavusi studentų moksliniams darbams, konsultavusi doktorantus. Mokslininkės novatoriškos mokyklos bendruomeniškumo idėjos pranoko laiką ir neprarado aktualumo šiandien. Doc. dr. Romualda Dobranskienė skleidė optimizmą, mokėjo suburti ir vesti žmones paskui save, ji buvo giliau ir toliau matantis žmogus, girdintis šalia esantįjį, o ypatingai gebėjo palaikyti, paskatinti jaunus žmones, kolegas. Romualda Dobranskienė buvo reikli sau ir pavyzdžiu kitiems. Kilnia pagarba, erudicija, inteligentiškumu ji kūrė Universiteto akademinę kultūrą. Ji buvo Mokytoja – Šviesulys. Tai byloja ir jos visuomeninė, profesinė veikla.

Romualda Dobranskienė pedagoginį darbą pradėjo mokytoja Vilkyčių septynmetėje mokykloje, vėliau dirbo Priekulės vidurinėje direktoriaus pavaduotoja, Švėkšnos vidurinėje mokykloje, Šilutės rajono švietimo skyriaus metodinio kabineto vedėja, Šilutės pirmosios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Nuo 1979 m. rugsėjo 1 d. paskirta Šilutės pirmosios vidurinės mokyklos direktore.

Nuo 1972 m. bendradarbiavo su aukštosiomis mokyklomis: vadovavo studentų pedagoginei praktikai, skaitė paskaitas studentams Vilniaus universitete, Vilniaus pedagoginiame institute, dalyvavo aukštųjų mokyklų organizuotose konferencijose.

Romualda Dobranskienė sukūrė ir įgyvendino Šilutės rajono pedagogų kvalifikacijos kėlimo sistemą (1968), parengė kompleksinio gyventojų pedagoginio švietimo programą (1978), savo sukurtu moksleivių savivaldos ir saviraiškos modeliu rėmėsi gindama daktaro disertaciją tema „Moksleivių produktyviosios saviraiškos ugdymas mokyklos ir socialinės aplinkos sąveikos sąlygomis“ (1990).

Parašė ir išleido 4 knygas, sudarė ar padėjo sudaryti dar apie 20 leidinių. Romualdos Dobranskienės straipsniai spausdinti periodinėje spaudoje, moksliniuose žurnaluose, konferencijų leidiniuose.

Kartu su bendraminčiais 1992 m. įkūrė Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubą, kuriam ilgus metus vadovavo.

Doc. dr. Romualda Dobranskienė – Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos literatūrinio projekto – konkurso „Literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ vertinimo komisijos pirmininkė, lietuviško žodžio puoselėtoja ir skleidėja, knygų autorius skatina rašyti, įgyvendinti šiuolaikiškus šilutiškių kūrybinius sumanymus, turinčius įtakos visuomenės pažangai, lietuvių kultūros, kalbos ir literatūros plėtotei viešajame ir akademiniame gyvenime, kt.

1997 m. dr. Romualda Dobranskienei buvo įteiktas vienas garbingiausių apdovanojimų pamario krašte – „Sidabrinės nendrės“ premija. 2009 m. ji buvo išrinkta Šilutės rajono socialinių darbuotojų metų partnere. 2011 m. gruodžio mėn. doc. dr. Romualdai Dobranskienei už profesinės veiklos pasiekimus, pedagoginę, literatūrinę, kultūrinę veiklą, aktyvų dalyvavimą viešajame ir akademiniame gyvenime, socialinėse akcijose, šiuolaikiškas iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, tautų kultūrų ryšių tyrinėjimus ir apibendrinimą, ugdymo problemų įžvalgas ir jų analizę, patirties sklaidą suteiktas Šilutės garbės piliečio vardas“ (www.infopamarys.lt).

Mes netekome Kolegės, Mokytojos, Mokslininkės, Kultūros puoselėtojos. Tai skaudi netektis akademinei bendruomenei ir Lietuvai.

Atsisveikinimas su velione nuo gruodžio 18 d. 12 val. Šilutės laidojimo namuose ,,Verdainė“, Tilžės g. Laidojama gruodžio 19 d. 12 val. Šventos mišios už velionę – gruodžio 19 d. 8.30 val. Šilutės katalikų Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčioje.

Gili užuojauta netekus Mamos kolegei doc. dr. INDREI DIRGELIENEI ir Jos šeimai.