LT   |   EN      Mano KU   |   
In memoriam Donatui Švitrai
18-03-2019

IN MEMORIAM Donatui Švitrai

1946 11 22 – 2019 03 17

2019 m. kovo 17 dieną netekome žymaus mokslininko, Klaipėdos universiteto įkūrėjo ir pirmojo rektoriaus, habilituoto matematiko mokslų daktaro, profesoriaus, emerito Donato Švitros.

Donatas Švitra gimė 1946 m lapkričio 17 d. Kėdainiuose, gydytojų Danutės ir Jono Švitros šeimoje. 1952 m. jis pradėjo lankyti Ukmergės pradinę mokyklą, 1963 m. baigė Ukmergės 1-ają vidurinę mokyklą ir pradėjo studijas Kauno politechnikos institute (KPI, šiuo metu – Kauno Technologijos universitetas).

Kaip itin gabus studentas, rektoriaus Kazimiero Baršausko buvo paskatintas tęsti studijas į Vilniaus universiteto sustiprintoje matematikos grupėje, kurią baigė 1968 m. Nuo 1971 iki 1974 m. studijavo aspirantūroje Jaroslavlio universite. 1975 m. apgynė fizikos-matematikos mokslų kandidato disertaciją Matematikos institute Minske. 1988 m. apgynė fizikos-matematikos mokslų daktaro disertaciją TSRS MA Moksliniame susivienijime Leningrade. 1991 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. 1993 m. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo daktaro mokslinį laipsnį ir profesoriaus mokslo vardą matematikos srityje.

1975-1990 m. Donatas Švitra dirbo Lietuvos MA Fizikos ir Matematikos institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, skyriaus vedėju. Nuo 1990 m. iki 1991 m. dirbo Lietuvos MA Ekosistemų analizės centro direktoriumi Klaipėdoje, buvo vienas iš aktyviausių Klaipėdos universiteto įkūrimo iniciatyvinės grupės narių. 1991 m. – 1993 m. ėjo Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas. 1991-1994 m. buvo Ekologijos katedros vedėjas, nuo 1995 m. matematikos katedros profesorius, o nuo 2002 m. šios katedros vedėjas.

Donatas Švitra vienas pirmųjų pagrindė bifurkacijų teoriją netiesinėms diferencialinėms lygtims su vėlavimu. Sukūrė naujus matematinius modelius populiacijų dinamikai aprašyti ekologijoje. Išvystė skydliaukės funkcijos, glikemijos reguliacijos, kraujodaros, reprodukcinės sistemos matematinius modelius fiziologijoje ir medicinoje. Sumodeliavo metalo pjovimo procesus, degimo procesą raketiniame variklyje, bangos sklidimą ilgoje linijoje su tuneliniu diodu technologijos moksluose.

Profesorius parengė 9-is mokslo daktarus, iš kurių 5 dirba Klaipėdos universitete. Paskelbė daugiau kaip 150 mokslinių darbų, iš jų 2-i monografijos ir 7-i vadovėliai. Dalyvavo tarptautinėse konferencijose ir seminaruose JAV, Švedijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse.

Donatas Švitra buvo jautrus, aukštos kultūros žmogus, nuostabus draugas bei kolega. Iš prigimties kuklus ir jautrus turėjo neapčiuopiamą savybę traukti bendraminčius. Jo kilnus ir pasiaukojantis darbas vienijo, skleidė gėrį, grožį, kūrybinį džiaugsmą. Toks ir išliks mūsų atmintyje.

Klaipėdos universiteto akademinis kolektyvas reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

Atsisveikinimas su velioniu: kovo 19 d., antradienį, 16:30 val. – 20:00 val. ir trečiadienį, kovo 20 d., 10:00 val. – 14:00 val. Šv. Kazimiero gedulo namuose (Kretingos g. 40, Klaipėda).

Šv. Mišios – kovo 20 d., trečiadienį, 8:45 val., Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Išlydėjimas kovo 20 d., trečiadienį, 14:15 val. Laidojama Saugų kapinaitėse.