LT   |   EN      Mano KU   |   
IN MEMORIAM DOC. DR. ANTANUI LUKOŠEVIČIUI
05-05-2017

IN MEMORIAM DOC. DR. ANTANUI LUKOŠEVIČIUI

Saulėtą gegužės 5-osios rytą Klaipėdos universiteto bendruomenė neteko brangaus kolegos, bičiulio, mokslininko, pedagogo docento daktaro Antano Lukoševičiaus.

A. Lukoševičius gimė 1954 m. vasario 14 d. Pušalote. Puikiai baigęs vidurinę mokyklą, kūrybingas ir linksmas aukštaitis be dvejonių pasirinko filologo kelią – 1977 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą ir 1980 m. pradėjo dėstytojauti Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos ikimokykliniame fakultete. Buvo kalbų katedros vedėjas, fakulteto prodekanas. 1986 m. Maskvos pedagogikos mokslų akademijoje įgijo pedagogikos (edukologijos) daktaro laipsnį. Docentas buvo vienas iš aktyviausių Klaipėdos universiteto kūrimo iniciatorių ir strategų.

Nuo 1997 iki 2007 m. A. Lukoševičius vadovavo Pedagogikos fakultetui: telkė bendruomenę vaisingam akademiniam darbui, kūrė ir puoselėjo tradicijas, inicijavo naujų katedrų steigimą ir naujas studijų programas. 2007–2011 m. buvo Klaipėdos universiteto infrastruktūros prorektoriumi. Nuo 2011 m. iki paskutinių gyvenimo dienų vadovavo Kūno kultūros katedrai, daug dėmesio skirdamas mokslinio personalo formavimui, studijų programų patrauklumo didinimui.

Klaipėdos universiteto bendruomenė pasitikėjo Docentu – visus septynis kartus jis buvo išrinktas Senato nariu.

Kad ir kur dirbdamas, kad ir kokias pareigas eidamas, Docentas visada buvo geranoriškas, nuoširdus, tolerantiškas, atidus kolegoms ir studentams. Linksmas, vaišingas bičiulių būryje, dainininkas, šokėjas, savojo krašto mylėtojas, jautrus draugas. Toks ir liks visų jį pažinusių atminty. „Iš lėto, iš lėto lapai kris…“ – gražiąja šiaurės aukštaičių tarme dainuodavo Docentas. Tebūna lengva jam gimtinės žemė.

Universiteto vadovybė, bendradarbiai, studentai nuoširdžiai užjaučia Velionio šeimą ir artimuosius.

 

Atsisveikinimas su Velioniu – gegužės 5 d. nuo 17 val. ir gegužės 6 d. nuo 8 iki 13 val. Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios koplyčioje (Smiltelės g. 27, Klaipėda).

Šventosios mišios aukojamos gegužės 6 d. 12 val. Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje.

Laidotuvės vyks gegužės 7 d. Pušaloto kapinėse, Pasvalio rajone.