LT   |   EN      Mano KU   |   
Ieškant netikėtumų: kūrybiškumas ir muzikinio ugdymo inovacijos
24-03-2016

2016 metų kovo 16–19 dienomis Vilniuje vyko 24-oji Tarptautinės muzikinio ugdymo asociacijos (angl. European Association for Music in Schools – EAS) konferencija, kurią organizavo Lietuvos muzikos mokytojų asociacija, įsikūrusi Klaipėdos universiteto Menų akademijoje, ir 5 muzikos pedagogus rengiančios aukštosios mokyklos, tarp jų – ir Klaipėdos universitetas. EAS – daugiau kaip 30-ies šalių muzikos pedagogus vienijanti organizacija (https://easwebsite.wordpress.com/over/), kurios nariai kiekvienais metais renkasi į kasmetinę konferenciją, kur skaitomi pranešimai, vedami praktikumai, siūloma turininga koncertinė programa.

„Džiugu, kad šiemet konferencijai pasirinkta Lietuva. Tai įsimintinas, reikšmingas įvykis mūsų šalies muzikos mokytojų ir muzikos pedagogikos mokslininkų gyvenime. Turime neeilinę galimybę atverti Europai per ilgus metus susiformavusį Lietuvos muzikinių tradicijų ir inovacijų turinį, o iš svečių išgirsti naujas idėjas ir įžvalgas, sužinoti Europos muzikinio ugdymo tendencijas“, – sveikindama Valdovų rūmuose susirinkusius konferencijos dalyvius kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. Valdovų rūmuose vykusiame konferencijos atidaryme dalyvavo ne tik muzikos pedagogai, mokslininkai iš įvairių pasaulio šalių, šios konferencijos metu koncertavo vieni geriausių kolektyvų visoje Lietuvoje: merginų ansamblis „Lirum“, chorai „Liepaitės“ ir „Dagilėlis“.

Konferencija vyko keturias dienas. Jos metu aiškėjo dvi pranešimų kryptys: kaip ugdyti mokinių kūrybiškumą ir kaip mokytojui būti kūrybišku. Tiek vienu, tiek kitu atveju nesama vieno mokytojų ir mokinių kūrybiškumą „pažadinančio“ recepto. Pristatytos kūrybiškumo ugdymo idėjos gali būti taikomos pačiuose įvairiausiuose kontekstuose, dirbant su skirtingo amžiaus mokiniais, sudarant patirtinio mokymo(-si) sąlygas būsimiems muzikos mokytojams. Tikimės, kad europinė perspektyva į kūrybiškumo ugdymą muzikine veikla, įvairių šalių atstovų pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai ir mokslinių tyrimų rezultatai paskatins mokytojus ieškoti būdų, kaip muzikos mokymą transformuoti į inovatyvų, šiuolaikišką ugdymo procesą.

198 dalyviai iš 33 pasaulio šalių, atstovaujantys Europos muzikos mokytojų asociacijoms, dirbo 43 sesijose, klausėsi 7 koncertų, dalyvavo doktorantų ir studentų forume, 25 šalių nacionalinių koordinatorių susitikime (viskas vyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje). 203 Lietuvos muzikinio ugdymo edukatoriai, būsimi muzikos mokytojai, dirbo 6 sesijose, klausėsi 3 koncertų, improvizavo kūrybiniuose praktikumuose (viskas vyko Lietuvos edukologijos universitete). Konferencijos pranešimų leidinys (anglų k.), pranešimų tezės (lietuvių ir anglų kalbomis), vaizdo įrašai bus skelbiami penkiose Lietuvos universitetų muzikinio ugdymo katedrų svetainėse, Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro ir Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos informacinėse erdvėse.

Nuvilnijus EAS 24-osios konferencijos paskutiniams akordams Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos prezidentė prof. dr. Rūta Girdzijauskienė perdavė simbolinį raktą Tarptautinės muzikinio ugdymo asociacijos būsimos konferencijos organizacinio komiteto pirmininkei prof. Monikai Oebelsberger. 25-oji EAS konferencija „Joint (Ad)Venture Music“ vyks Mocarteumo universitete, Zalcburge (Austrija).

Nors konferencijos svečius pasitiko atšiaurus lietuviškas oras, konferencijos dalyviai iš 33 pasaulio šalių išsivežė pačius geriausius įspūdžius apie Lietuvą, apie jos dėmesingus ir nuoširdžius žmones, aukščiausio lygio muzikinius pasirodymus, puikų organizacinį darbą ir visų mūsų nuoširdų rūpestį muzikiniu ugdymu.

EAS 24-osios konferencijos Lietuvoje organizatoriai