LT   |   EN      Mano KU   |   
HUMF mokslininkų grupė pradeda įgyvendinti projektą „Lietuvos universitetų studentų alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo situacijos vertinimas“
16-09-2016

Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto mokslininkų grupė, vadovaujama prof. dr. Liudmilos Rupšienės, pradeda įgyvendinti projektą „Lietuvos universitetų studentų alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo situacijos vertinimas“.

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos universitetų studentų alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo situaciją. Projekto metu planuojama atlikti Lietuvos universitetų studentų anonimišką apklausą, dalinai naudojant tarptautinio ESPAD projekto klausimyną, skirtą įvertinti jaunimo alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą. Tyrimo rezultatus planuojama pristatyti Lietuvos aukštosioms mokykloms, ŠMM, studentams, akademinei ir plačiajai visuomenei ir taip skleisti informaciją apie alkoholio vartojimą ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą tarp studentų.

Tyrimą finansuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija pagal Jaunimui skirtų pilietinės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvų skatinimo renginių rėmimo projektą.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 4 mėn.