LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Gruodžio 17 d. ginama Eglės Baltranaitės Fizinės geografijos mokslo krypties daktaro disertacija

2021 m. gruodžio 17 d. 13.00 val. Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Konferencijų salėje, 201 a. (Universiteto alėja – 17, Klaipėda) bus ginama

Eglės Baltranaitės   Fizinės geografijos mokslo krypties daktaro disertacija

“Impact of physical geographical factors on the sustainability of South Baltic seaside resorts“
(„Fizinių geografinių veiksnių poveikis pietų Baltijos pajūrio kurortų tvarumui“)

Mokslinis vadovas
prof. dr. Ramūnas Povilanskas (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija, N 006)

Mokslinė konsultantė
dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija, N 006)

Fizinės mokslo krypties gynimo taryba:
Pirmininkas
prof. dr. Hans Georg Umgiesser (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra, N 012)
Nariai:
prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija, N 006)
prof. dr. Inga Dailidienė (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija, N 006)
doc. dr. Justas Kažys (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija, N 006)
dr. Maija Viška (Latvijos hidroekologijos institutas, Latvija, gamtos mokslai, fizinė geografija, N 006)

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Klaipėdos universiteto ir Gamtos tyrimų instituto bibliotekose bei adresu: https://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/ginamos-apgintos-disertacijos

Registracija į renginį vykdoma el. paštu: vita.jusiene@ku.lt

Dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos, gynimą stebėti salėje gali tik turintys galimybių pasą, kiti maloniai kviečiami stebėti gynimą nuotoliniu būdu.