LT   |   EN      Mano KU   |   
Greitu metu Klaipėdos universitete bus įkurtas jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas koordinuojantis centras
25-09-2015

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybė kartu su partneriais (Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru, Klaipėdos universitetu bei Klaipėdos jaunimo sveikatos centru ,,Bendraamžiai“) nuo 2015 rugsėjo 4 d. pradėjo įgyvendinti projektą „JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS“ Klaipėdos miesto savivaldybėje.

Šio projekto tikslas – sukurti vieningą, kompleksinį, koordinuotą ir jaunimo sveikatos poreikiams pritaikytą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį, kuris paskatins jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą bei pagerins visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei kokybę.

Projekto nauda ir laukiami rezultatai – greitu metu Klaipėdos universiteto patalpose bus įkurtas jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas koordinuojantis centras. Jame dirbs aktyvus, motyvuotas ir apmokytas jaunimo paslaugų priežiūros koordinatorius, organizuojantis ir koordinuojantis sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos paslaugų teikimą savivaldybėje. Pasitelkus tarpsektorinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sveikatos priežiūros paslaugos jaunimui bus teikiamos keturiose pagrindinėse projekte numatytose srityse – savižudybių ir savižalos, sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo bei psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos srityse. Numatoma, jog sukurtas ir tinkamai įgyvendintas modelis prisidės prie jaunimo sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo, mirtingumo bei sveikatos netolygumų mažinimo ir socialinės bei ekonominės gerovės didinimo.

Projektas finansuojamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT-11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę.

Sekite naujienas čia: www.klaipeda.lt, senas.ku.lt, www.sveikatosbiuras.lt, www.bendraamziai.lt.