LT   |   EN      Mano KU   |   
GRADual: Tarptautiniai standartai praktikoms
18-01-2016

Informuojame, jog įgyvendinant Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektą GRADual, kuriam vadovauja „Patirties partnerių“ konsorciumas (KU, VU, KTU, VDU, VGTU, LPK), koordinuojamas Lietuvos pramonininkų konfederacijos, kartu su Fundación Universidad-Empresa (Ispanija), Saltire Foundation (Škotija), Global Lithuanian Leaders (Lietuva) bei 6 Ispanijos ir Lietuvos universitetais, parengtos gerosios praktikos gairės efektyvių tarptautinių praktikų programų vykdymui (gairės parengtos tik anglų kalba).

Parengtos gairės pristato gerąją praktiką rengiant ir vykdant efektyvias studentų ir absolventų programas, galimus finansavimo šaltinius, praktikų program0s struktūrą, o taip pat stebėsenos bei poveikio vertinimo būdus.

Parengtos gairės pirmiausia skirtos aukštosioms mokykloms bei tarpininkaujančioms organizacijoms, kurios teikia paslaugas tiek universitetams/kolegijoms, tiek ir verslui.

Verslo atstovams bei politikos formuotojams rekomenduojama susipažinti su šiuo dokumentu, kuris detaliai pristato įvairius praktikų programų organizavimo aspektus, remiantis strateginių partnerių patirtimi, nes ši informacija gali būti svarbi bendrai siekiant absolventų įsidarbinamumo didinimo tikslų.

Maloniai kviečiame susipažinti bei naudotis parengtomis Gairėmis bei dalintis šiuo dokumentu su kolegomis ir partneriais.

Visas dokumentas:
GRADual Guidelines

Studentų reikalų skyrius
Inga Anulytė