LT   |   EN      Mano KU   |   
Globalių problemų sprendimas dalyvaujant ES projektuose
02-02-2017

Globalių problemų sprendimas dalyvaujant ES projektuose

Atsinaujinančiąją energiją galima išgauti iš įvairių, pavyzdžiui, vėjo, saulės, vandens, potvynių, geoterminių ar biomasės, šaltinių. Europos Sąjunga (ES), siekdama išnaudoti kuo daugiau atsinaujinančiosios energijos šaltinių ir taip mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, kuria tvaresnę energijos gavybą.

ES iškėlė su energetika ir klimatu susijusius tikslus 2020, 2030 ir 2050 metams. Artimiausi jų, 2020 metų tikslai, – sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 20 % (lyginant su 1990 m.), 20 % energijos gauti iš atsinaujinančių išteklių; 20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Be to, atsinaujinančiosios energijos pramonė nuolat skatina kurti inovatyvias technologijas. Sprendimų ieškoma ir ES inicijuojamuose projektuose, vienas jų – „Inovatyviosios europinės atsinaujinančiosios energijos sistemų studijos“ (angl. Innovative European studies on renewable energy systems – IESRES).

Vykdant šį projektą praėjusiais metais balandžio – spalio mėnesiais gausus būrys Klaipėdos universiteto (KU) dėstytojų ir studentų lankėsi trijuose universitetuose: Gazi universitete, Turkijoje, Piteščio universitete, Rumunijoje, ir Perudžos universitete, Italijoje. Jiems buvo surengti mokymai-seminarai, dėstytojai skaitė paskaitas, o studentai rengė ir pristatinėjo stendinius pranešimus efektyvaus atsinaujinančiosios energijos panaudojimo tematika.

Seminaruose dalyvavę Brigita Bogužaitė, Žygimantas Valskis, Martynas Macikas, Martynas Sprogys, Povilas Vitkus, Andrius Treinauskas yra pirmos ir antros pakopų Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto studentai. Su jais projekte aktyviai dalyvauja dėstytojai dr. Eleonora Guseinovienė, lekt. Jelena Dikun, dr. Valdas Jankūnas ir dr. Audrius Senulis. Studentų ir dėstytojų tobulėjimas, studijuojant ir dėstant su atsinaujinančiąja energija susijusias temas, naujų idėjų bei inovacijų generavimas ugdo studentų gebėjimą dirbti komandoje, būti jos lyderiais. Įsitraukdami į šios studijos veiklą, dalyviai tobulina savo įgūdžius veikti ne tik šalies, bet ir tarptautiniu mastu, svarbiausia – spręsti globalias problemas.

Mokslu grindžiamos studijos ir su partneriais iš kitų šalių bendrai vykdomi moksliniai tyrimai suteikia puikią galimybę kartu rengti straipsnius ir publikacijas. KU atstovai, pasisėmę įvairios patirties, bendradarbiaudami su užsienio universitetais šiame projekte, apie jį atsiliepia teigiamai. Inovatyviųjų elektros ir automatikos sistemų magistro studijų programos studentas Martynas Sprogys sako, kad šiame projekte dalyvavo tris kartus ir su malonumu važiuotų dar ne kartą. „Kelią geriau pažinsi juo keliaudamas, o ne tyrinėdamas pasaulio žemėlapius,“ – šie H. Džeksono Brauno žodžiai puikiai apibrėžia projekto tikslą – suteikti studentui galimybę pamatyti savo studijuojamą sritį kitu kampu, t. y. pasisemti žinių ir idėjų kituose Europos universitetuose, gal net atrasti sau labiau mėgstamą pažinimo kelią,“ – remdamasis žymaus JAV rašytojo žodžiais teigia studentas. Andriaus Treinausko, studijuojančio gamybos inžinerijos magistrantūroje, teigimu, tai buvo naudinga patirtis: „Dalyvavimas šiame projekte paliko nepamirštamą įspūdį. Buvo labai įdomu bendrauti su kitų šalių studentais. Taip pat pamatyti kitų šalių universitetus ir jų mokslines laboratorijas. Mano nuomone, šis projektas labai naudingas tiek studentams, tiek dėstytojams, nes tai puiki proga praplėsti savo žinias, pažinti kitas kultūras.“ Andrius pataria visiems, kurie turi galimybę sudalyvauti šiame ar kitame panašaus pobūdžio projekte, nepraleisti tokios puikios progos. Brigita Bogužaitė, elektros inžinerijos bakalauro studijų studentė, sako, kad šis projektas ir galimybė bent trumpam įsilieti į kitos šalies akademinį gyvenimą suteikė daug žinių, įkvėpė kurti ir dar labiau domėtis atsinaujinančiosios energetikos sritimi. „Buvo labai įdomu pamatyti, kokius tyrimus atlieka ir kokias laboratorijas turi kiti universitetai. Labai tikiuosi, kad ateityje dar bus panašių projektų, o tu, būsimas ar esamas studente, nemiegok!“ – ragina Brigita.

2017 metų gegužės 8–12 dienomis panašūs mokymai bus rengiami ir Klaipėdos universitete. Jau dabar vyksta pasiruošimo darbai, derinamos ekskursijos į įvairius objektus, ruošiamos paskaitos, siekiant parodyti tai, ką Klaipėdos universitetas ir Klaipėda turi geriausia atsinaujinančiosios energijos srityje. Ateityje dar laukia mokymai Ispanijoje, Baskų krašto universitete, kuriuose dalyvaus ir Klaipėdos universiteto studentų bei dėstytojų komanda.


STENDINIAI PRANEŠIMAI

 • SELF-STUDYING ENVIRONMENT IN KLAIPĖDA UNIVERSITY
  Brigita Bogužaitė, Žygimantas Valskis, Martynas Macikas. Pitešti universitetas, Rumunija.
 • AIR QUALITY MONITORING SYSTEM BASED ON RADIO FREQUENCY ENERGY HARVESTING
  Martynas Sprogys, Povilas Vitkus, Andrius Treinauskas. Pitešti universitetas, Rumunija.
 • A COMPARATIVE ANALYSIS OF CARBON NANOTUBES
  Martynas Sprogys, Andrius Treinauskas, Brigita Bogužaitė, Žygimantas Valskis. Perudžos universitetas, Italija.

ES iškėlė su energetika ir klimatu susijusius tikslus 2020 metams:

 • sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 20 % (lyginant su 1990 m.)
 • 20 % energijos gauti iš atsinaujinančių išteklių
 • 20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą
Projekto dalyviai Rumunijoje
Praktiniai užsiėmimai
Laboratorinė įranga Gazi universitete. KU komandos archyvo nuotraukos