LT   |   EN      Mano KU   |   
Ginamos Etnologijos mokslo krypties Algytės Merkelienės ir Elenos Matulionienės daktaro disertacijos
26-09-2018

2018 m. rugsėjo 28 d. ginamos Etnologijos mokslo krypties Algytės Merkelienės ir Elenos Matulionienės daktaro disertacijos.

2018 m. rugsėjo 28 d. 11.00 val. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto A. Jakulio (106 ) auditorijoje (Salomėjos Nėries g. 5, Klaipėda) bus ginama Algytės Merkelienės etnologijos mokslo krypties daktaro disertacija „Skudučiavimo kultūra: etninės tradicijos ir jų kaita XX-XXI a. pradžioje“.

Mokslinė vadovė doc. dr. Lina Petrošienė (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H).

Etnologijos mokslo krypties gynimo taryba:

Pirmininkas:
prof. dr. Rimantas Balsys (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H);

Nariai:

  • doc. dr. Laimutė Anglickienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H);
  • dr. Auksuolė Čepaitienė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H);
  • prof. dr. Rimantas Sliužinkas (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H);
  • dr. Rūta Žarskienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H).

Su disertacija galima susipažinti Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose bei adresu: https://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/ginamos-apgintos-disertacijos

 2018 m. rugsėjo 28 d. 15.00 val. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto A. Jakulio (106 ) auditorijoje (Salomėjos Nėries g. 5, Klaipėda) bus ginama Elenos Matulionienės Etnologijos mokslo krypties daktaro disertacija „Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo tekstilinių krepšelių raida“

Mokslinis vadovas prof. dr. Rimantas Balsys (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H).

Etnologijos mokslo krypties gynimo taryba:

Pirmininkas:
doc. dr. Lina Petrošienė (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H);

 Nariai:

prof. dr. Gražina Kazlauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H);
dr. 
Vida Savoniakaitė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H);
dr. 
Žilvytis Bernardas Šaknys (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H);
dr. 
Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H).

 Su disertacija galima susipažinti Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose bei adresu: https://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/ginamos-apgintos-disertacijos

 Maloniai kviečiame dalyvauti!!!

Išsamesnė informacija: https://www.ku.lt/mokslas/