LT   |   EN      Mano KU   |   
Ginama Žydrūno Vičinsko Etnologijos mokslo krypties daktaro disertacija
03-10-2018

2018 m. spalio 5 d. 13.00 val. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto A. Jakulio (106 ) auditorijoje (Salomėjos Nėries g. 5, Klaipėda) bus ginama  Žydrūno Vičinsko Etnologijos mokslo krypties daktaro disertacija: „Mato Pretorijaus veikalo “Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne” verifikacija lietuvių mitologijos kontekste“.

Mokslinis vadovas: prof. dr. Rimantas Balsys (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H).

Etnologijos mokslo krypties gynimo taryba:

Pirmininkė: doc. dr. Laimutė Anglickienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H);

Nariai: doc. dr. Lina Petrošienė (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H);
doc. dr. Dalia Senvaitytė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H);
dr. Žilvytis Bernardas Šaknys (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H);
dr. Jūratė Šlekonytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, etnologija – 07H).

Su disertacija galima susipažinti Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose bei adresu: https://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/ginamos-apgintos-disertacijos

Maloniai kviečiame dalyvauti!