LT   |   EN      Mano KU   |   
Ginama Skaistės Barkutės Filologijos mokslo krypties daktaro disertacija
05-06-2019

2019 m. birželio 19 d. 11 val. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto A. Jakulio (106) auditorijoje (Salomėjos Nėries g. 5, Klaipėda) bus ginama Skaistės Barkutės Filologijos mokslo krypties daktaro disertacija
„Sąžinės samprata XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių literatūroje“.

Mokslinė vadovė: prof. dr. Roma Bončkutė (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, filologija,  H 004).

Filologijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė: prof. dr. Džuljeta Maskuliūnienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, filologija H 004);

Nariai: 
doc. dr. Dalia Jakaitė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, filologija H 004);
doc. dr. Aurelija Mykolaitytė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija H 004);
prof. dr. Dalia Marija Stančienė (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija H 001);
doc. dr. Marijus Šidlauskas (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, filologija H 004).

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Dižiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto ir Lietuvių kalbos instituto bibliotekose bei adresu: https://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/ginamos-apgintos-disertacijos/

Maloniai kviečiame dalyvauti!