LT   |   EN      Mano KU   |   
Ginama Edvino Ubio Istorijos mokslo krypties daktaro disertacija
14-01-2019

2019 m. vasario 8 d. 13.00 val. Klaipėdos universiteto VI korpuso Auloje (Herkaus Manto g. 84, Klaipėda) bus ginama Edvino Ubio istorijos mokslo krypties daktaro disertacija: „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino (Prūsijos) pasienio mikroregiono kultūrinės sąveikos XIII-XVII a. (archeologijos duomenimis).“

Šios disertacijos tikslas – nustatyti Prūsijos ir LDK pasienio mikroregione vykusias kultūrines sąveikas ir jų pobūdį vėlyvaisiais viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais, pasitelkiant archeologinių tyrimų metu surinktus duomenis. Pasirinktas tyrimo objektas yra naujas Lietuvos istoriografijos kontekste, jo tyrimas potencialiai gali padėti (ar nors pabandyti) išspręsti šiuo metu istoriografijoje iškilusius galvosūkius. Pagrindiniu tokiu galvosūkiu čia laikytinas klausimas, susijęs su to meto bendruomenėmis, kurios istoriografijoje dažniausiai vaizduojamos kaip homogeniški dariniai, tačiau šis tyrimas parodo, kad toks vaizdinys gali būti stipriai paveiktas nacionalizmo idėjų sklaidos. Be to, surinkti duomenys yra vertinami archeologijos moksle paskutiniais dviem dešimtmečiais besivystančių europeizacijos, globalizacijos teorijų kontekste, kas leidžia įvertinti kultūrinės sąveikos procesus platesniame regione.

 Mokslinis vadovas: doc. dr. Gintautas Zabiela (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

 Istorijos mokslo krypties gynimo taryba:
Pirmininkas: prof. habil. dr. Vladas Žulkus (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);
 Nariai: dr. Povilas Blaževičius (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);
prof. dr. Vaida Kamuntavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05H);
prof. dr. Albinas Kuncevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);
dr.
Ernestas Vasiliauskas (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Su disertacija galima susipažinti Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose bei adresu: https://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/ginamos-apgintos-disertacijos

Maloniai kviečiame dalyvauti!!!