LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Ginama Donaldos Karnauskaitės Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro disertacija

2019 m. rugsėjo 16 d. 12.30 val. Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto konferencijų salėje (201 a. Universiteto alėja-17, Klaipėda) bus ginama

Donaldos Karnauskaitės

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro disertacija

„Assessing sustainable development of coastal systems“ („Kranto zonos darnaus vystymosi vertinimas“)

Mokslinis vadovas:
prof. dr. Gerald Schernewski (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra N 003);

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties gynimo taryba:
Pirmininkas
prof. dr. Darius Daunys (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra  – N 012)

Nariai:
dr. Nerijus Blažauskas (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, geologija – N 005)
dr. Martynas Bučas (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012)
dr. Valerie Cummins (Korko universiteto koledžas, Airija, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012)
prof. dr. Žaneta Stasiškienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija  – T 004)  

 Su disertacija galima susipažinti Klaipėdos universiteto bibliotekoje bei adresu: https://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/ginamos-apgintos-disertacijos

Maloniai kviečiame dalyvauti!!!