LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Ginama Artūro Skabeikio Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro disertacija

2019 m. birželio 13 d. 14.00 val. Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto konferencijų salėje (201 a. Universiteto alėja-17, Klaipėda) bus ginama Artūro Skabeikio Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro disertacija „Role of the Round Goby (Neogobius melanostomus) in the food web of the south-eastern Baltic Sea coastal waters“ („Juodažiočio grundalo (Neogobius melanostomus) vaidmuo pietrytinės Baltijos jūros priekrantės mitybos tinkle“). 

Mokslinis vadovas: doc. dr. Jūratė Lesutienė (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra N 003)

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties gynimo taryba:

Pirmininkas – prof. dr. Artūras  Razinkovas-Baziukas (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra  – N 012)

Nariai:

prof. dr. Salvatrice Vizzini (Palermo universitetas, Italija, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra  – N 012)
dr. Tomas Virbickas (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012)
dr. Žilvinas Pūtys (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012)
prof. habil. dr. Mariusz Remigijusz Sapota (Gdansko universitetas, Lenkija, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra  – N 012)

Su disertacija galima susipažinti Klaipėdos universiteto bibliotekoje bei adresu: https://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/ginamos-apgintos-disertacijos

Maloniai kviečiame dalyvauti!!!