LT   |   EN      Mano KU   |   
Gimnazisčių Austėjos, Gabijos ir Vytautės stažuotė Jūros tyrimų institute
06-09-2021

Paskutinėmis vasaros dienomis vyko internetinė moksleivių atranka stažuotei Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute. Atrinkti moksleiviai buvo kviečiami susipažinti su sunkiųjų metalų bioakumuliacija vandens paukščiuose. Stažuotė moksleiviams surengta, vykdant Ekologijos ir aplinkotyros magistrantės Veronikos Biveinytės inicijuotą inovatyvų kūrybinį projektą “Sunkios plunksnos”, remiamą Universiteto Mokslo ir studijų skatinimo fondo.

Per kelių dienų stažuotę 10 – 11 klasės moksleivės Vytautė (Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija), Gabija (Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija) ir Austėja (Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija) susipažino su tyrimo objektais – jūros paukščiais, kuriuos apžiūrėjo Universiteto gamtos muziejuje. Vėliau pažintis persikėlė į instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijas, kuriose moksleivės mokėsi matuoti paukščius, paimti įvairių audinių mėginius, susipažino ir su kitais mokslininkų atliekamais tyrimais.

Vykdomame projekte Arkties ir Baltijos jūros ekosistemų užterštumo palyginimui naudojamos skirtingų jūros paukščių rūšių plunksnos, kurių auginimo vietos geografiškai skiriasi. Moksleivės kartu su projektą vykdančia magistrante surinko paukščių plunksnų, paruošė jas tolimesniems matavimams ir susipažino su metalų nustatymo metodika. Taip pat moksleivės visos kartu pradėjo ruošti pranešimą Nacionalinei mokslinei konferencijai ,,Jūros ir krantų tyrimai 2021”, kuri planuojama spalio mėnesį Klaipėdos universitete.

Pakviestos pasidalinti įspūdžiais moksleivės teigė, kad joms labiausiai patiko darbas su paukščiais laboratorijoje, įvairių mėginių ėmimas ir jų dietos analizė – būtent tai, prie ko mokyklose įprastai neprisiliečia.

Net ir prasidėjus mokslo metams, ši stažuotė dar nesibaigė – moksleivių laukia stendinio pranešimo rengimas bendradarbiaujant tarpusavyje ir su mokslininkais, jo pristatymas mokslinėje konferencijoje, kitų konferencijos pranešimų klausymas bei dar viena diena institute, matuojant pačių paruoštus plunksnų mėginius indukuotai sužadintos plazmos masių spektrometru (ICP-MS) ir analizuojant rezultatus. Tikimės, kad vėlų rudenį į Klaipėdą atvykusios moksleivės jau turės šansą nuvykti prie jūros ir gyvai pamatyti į Baltijos jūros priekrantę žiemoti atskridusius jūros paukščius.

Jūros tyrimų institute Ekologijos ir aplinkotyros magistrantūros programoje studijuojanti Veronika teigia, kad šis projektas – puiki patirtis, ne tik atliekant metalų matavimus plunksnose, bet ir koordinuojant moksleivių stažuotę, atskleidžiant joms darbo laboratorijose specifiką. Instituto mokslininkai Rasa Morkūnė ir Julius Morkūnas džiaugiasi galėdami su moksleiviais dalintis inovatyvaus tyrimo detalėmis bei skatinti jaunimą domėtis paukščiais ir rūpintis jūros ekosistemų užterštumu.