LT   |   EN      Mano KU   |   
Geriausių magistro darbų ES tematika konkursas: priziniame fonde – 2600 eurų
29-06-2020

Užsienio reikalų ministerija bendradarbiaudama su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga skelbia konkursą „Geriausi magistro darbai Europos Sąjungos tematika“. Konkurso tikslas – skatinti studentus domėtis ir gilinti kompetenciją Europos Sąjungos (ES) tematika. Konkurso nugalėtojams bus skiriami piniginiai prizai.

Konkursu siekiama puoselėti valstybės, aukštojo mokslo institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą, populiarinant mokslinius tyrimus ES tematika ir motyvuojant studentus specializuotis ES klausimais.

Dalyvavimo konkurse reikalavimai ir tvarka

Konkurse kviečiami dalyvauti asmenys, kurie 2019-2020 akademiniais metais buvo Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo institucijų antrosios pakopos studijų studentai ir apgynė ne mažiau kaip „labai gerai“ įvertintą bet kurios srities socialinių arba humanitarinių mokslų krypties magistro darbą ES tematika.            

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, elektroniniu paštu ES-darbu-konkursas@urm.lt iki  2020 m. rugsėjo 6 d. (imtinai) turi pateikti:

 1. Užpildytą konkurso paraišką.
 2. Magistro darbą (.pdf formatu).
 3. Magistro darbo santrauką iki 3 lapų (.pdf formatu), kurioje turi būti aprašytas darbo objektas, tikslas ir/arba problema, uždaviniai, gauti rezultatai, siūlomi sprendimai, tolesnės analizės galimybės, praktinės darbo pritaikymo galimybės.
 4. Magistro darbo recenziją, pasirašytą recenzento (skanuotą .jpg arba .pdf formatu).
 5. Konkurso dalyvio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (skenuotą .jpg arba .pdf formatu).
 6. Antrosios pakopos studijų baigimą patvirtinančio diplomo, pagrindžiančio konkurso dalyvio įgytą aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kopiją (skenuotą .jpg arba .pdf formatu).

Konkurso paraišką su priedais gali pateikti tik pats magistro darbo autorius. Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai ir konkurso komisijos nariai konkurse dalyvauti negali.

Darbų vertinimas ir apdovanojimas

Konkursui pateiktus formalius reikalavimus atitikusius magistro darbus vertins Užsienio reikalų ministerijos kanclerio potvarkiu sudaryta ekspertų komisija, susidedanti iš ministerijos ir konkurso koordinatoriaus pasiūlytų viešojo ir nevyriausybinio sektorių, verslo ir aukštojo mokslo institucijų atstovų.

Piniginiai prizai skiriami vertinimo komisijos konsensusu geriausiais pripažintų magistrų darbų autoriams ir paskirstomi taip:

  1. I vieta – 1000 eurų.
  2. II vieta – 800 eurų.
  3. III vieta – 400 eurų.
  4. I skatinamasis piniginis prizas (pagal pasirinktą komisijos kriterijų) – 200 eurų.
  5. II skatinamasis piniginis prizas (pagal pasirinktą komisijos kriterijų) – 200 eurų.

Piniginiai prizai nurodyti atskaičius mokesčius valstybei (GPM – 15%). Juos sumoka ministerija.

Daugiau informacijos apie konkursą, konkurso nuostatus ir darbų pateikimo sąlygas rasite “Mano Europa” svetainėje.