LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Geriausių baigiamųjų darbų konkurso prizininkė – KU studentė

Susisiekimo ministerija, siekdama paskatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus aktyviau domėtis transporto sritimi ir rašyti mokslinius darbus transporto tema, jau 4-ą kartą surengė studentų baigiamųjų darbų transporto tematika konkursą. Klaipėdos universiteto studentė jame pelnė aukštą prizinę vietą. 

„2018 m. lapkričio 5 d. Susisiekimo ministerijoje vyko Studentų baigiamųjų darbų transporto tema konkursas. Jo metu dalyviai pristatė darbus, kuriuos vertino 16-a komisijos narių.

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis sakydamas sveikinimo žodį padėkojo studentams ir jų vadovams už tai, kad pasirinko valstybei svarbią ir perspektyvią sritį, palinkėjo glaudesnio bendradarbiavimo su mokslo įstaigomis“, – pasakojo KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Inžinerijos katedros vyresnioji mokslo darbuotoja Tatjana Paulauskienė.

Geriausiu baigiamuoju darbu jūrų transporto tema pripažintas KU Naftos technologinių procesų magistrantūros studijų programos absolventės Airidos Kasperavičiūtės darbas „Alternatyvūs jūrų transporto degalai: metanolio-biodyzelino-dyzelino mišiniai“ (darbo vadovė – vyresn. m. d. T. Paulauskienė).

„Konkursas buvo nauja patirtis, pradedant nuo pasiruošimo, darbų pateikimo, baigiant pristatymu komisijai ir, žinoma, laimėjimu.

Labai džiaugiuosi šiuo pasiekimu ir noriu padėkoti darbo vadovei Tatjanai Paulauskienei už pagalbą ir paskatinimą dalyvauti konkurse“, – teigė A. Kasperavičiūtė.

Prizinę vietą pelniusio mokslinio darbo vadovė džiaugėsi laimėjimu ir ragina kitus studentus aktyviau dalyvauti panašiuose konkursuose.

„Klaipėdos universitetas pagrindinį dėmesį skiria moksliniams jūros tyrimams, nemažai jų vykdoma Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete, tad jūrinis transportas ir su juo susieti iššūkiai mums yra aktualūs.

Šiame konkurse turime laimėjimų. Manau, kad galėtume pasiūlyti ir daugiau baigiamųjų darbų, tiesiog tuo turi rūpintis ne tik darbų vadovai, bet ir patys studentai, nes 600 eurų premija verta dėmesio.

Prieš kelerius metus mano studentė Indrė Jucikė LR ūkio ministerijos organizuojamame geriausių baigiamųjų darbų konkurse užėmė III vietą, tad dalyvavimo patirties jau turėjau. Tai leido manyti, kad Airidos darbas vertas būti tarp geriausių“, – sakė T. Paulauskienė.

Susisiekimo ministerijos organizuotame konkurse komisija, vertindama studentų darbus, vadovavosi šiais kriterijais: darbo / idėjos / pasiūlyto sprendimo inovatyvumas; išmaniųjų, intelektinių sistemų taikymas; ekonominis pagrįstumas ir praktinis pritaikomumas / įgyvendinimas; analizių / sprendinių kokybė, techninių parametrų išbaigtumas; darbo svarba Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklai; energetinis efektyvumas, ekologiškumas.

Iš pateiktų darbų atrinkti 3 geriausi pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų darbai, kurių autoriams skirtos nustatyto dydžio piniginės premijos arba Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir bendrovių įsteigti prizai.

KU studentės A. Kasperavičiūtės mokslinio darbo tikslas susijęs su skirtingų santykių metanolio-biodyzelino-dyzelino mišinių naudojimo jūrų transporte galimybių kompleksiniu vertinimu.

Anot T. Paulauskienės, augančios tarptautinės prekybos apimtys veikia transporto sistemų, tarp jų – ir laivyno, intensyvumą bei plėtrą. Jūrų transportas daugiausia naudoja iškastinį kurą, kurio kiekis yra ribotas, o degimas tiesiogiai susijęs su ilgalaike aplinkos tarša, skatinančia visuotinį atšilimą.

„Nuolat griežtėjantys jūrinio kuro reikalavimai skatina ieškoti taršos iš laivų mažinimo būdų. Vienas jų – alternatyvių degalų naudojimas.

Darbe kaip alternatyva jūriniam kurui buvo sudaromi skirtingų santykių metanolio-biodyzelino-dyzelino mišiniai, papildomai naudojant homogeniškumą, oksidacinį stabilumą ir atsparumą korozijai gerinančius priedus. Atlikus tyrimą nustatyti mišinių kokybės rodikliai, atlikta daugiakomponentė analizė. Gauti rezultatai palyginti su jūrų laivų kuro standarto ISO 8217:2012 ribinėmis reikšmėmis“, – pasakojo T. Paulauskienė.

KU studentės A. Kasperavičiūtės darbo tyrimo rezultatai dar rugsėjo mėnesį buvo pristatyti ir Ispanijoje vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje. Pasak darbo vadovės, svarstoma galimybė dalyvauti ir kituose projektuose.

„Planuojame ir toliau plėtoti šią tematiką. Su Šanchajaus jūrų akademija svarstome galimybę teikti paraišką Nacionaliniam Kinijos gamtos mokslų fondui (National Natural Science Foundation of China). Tai būtų jau antrasis projektas, vykdomas su šiuo partneriu. Pirmasis (The study of LNG powered ship and the cascade use of cold energy of LNG) pradėtas vykdyti prieš metus“, – kalbėjo T. Paulauskienė.