LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Geriausiems Lietuvos studentams paskirtos Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos

Geriausiems Lietuvos studentams paskirtos Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos

2017–2018 studijų metais Lietuvos Respublikos Prezidentų vardines stipendijas gaus šie Klaipėdos universiteto studentai:

  • Steponas Zonys, Menų akademijos atlikimo meno magistrantūros nuolatinių studijų programos II studentas – Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos vardinę stipendiją;
  • Brigita Bogužaitė, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto elektros inžinerijos bakalauro nuolatinių studijų programos IV studentė – Lietuvos Respublikos Prezidento Jono Žemaičio vardinę stipendiją.

Švietimo ir mokslo ministerija kasmet valstybinių aukštųjų mokyklų studentams skiria trisdešimt prezidentų vardinių stipendijų – po penkias kiekvienai iš šešių studijų sričių. Technologijos mokslų studentams skiriamos Jono Žemaičio, socialinių mokslų – Algirdo Brazausko, biomedicinos mokslų – Kazio Griniaus, fizinių mokslų – Aleksandro Stulginskio, humanitarinių mokslų ir meno studijų atstovams – Antano Smetonos vardo stipendijos.

Prezidentų stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimą, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Skaityti plačiau 


Sveikiname stipendijos laureatus!