LT   |   EN      Mano KU   |   
Geriausiems Lietuvos studentams paskirtos Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos
12-07-2017

Geriausiems Lietuvos studentams paskirtos Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos

2017–2018 studijų metais Lietuvos Respublikos Prezidentų vardines stipendijas gaus šie Klaipėdos universiteto studentai:

  • Steponas Zonys, Menų akademijos atlikimo meno magistrantūros nuolatinių studijų programos II studentas – Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos vardinę stipendiją;
  • Brigita Bogužaitė, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto elektros inžinerijos bakalauro nuolatinių studijų programos IV studentė – Lietuvos Respublikos Prezidento Jono Žemaičio vardinę stipendiją.

Švietimo ir mokslo ministerija kasmet valstybinių aukštųjų mokyklų studentams skiria trisdešimt prezidentų vardinių stipendijų – po penkias kiekvienai iš šešių studijų sričių. Technologijos mokslų studentams skiriamos Jono Žemaičio, socialinių mokslų – Algirdo Brazausko, biomedicinos mokslų – Kazio Griniaus, fizinių mokslų – Aleksandro Stulginskio, humanitarinių mokslų ir meno studijų atstovams – Antano Smetonos vardo stipendijos.

Prezidentų stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimą, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Skaityti plačiau 


Sveikiname stipendijos laureatus!