LT   |   EN      Mano KU   |   
Gera žinia studentams, turintiems negalią: šį mėnesį bus išmokėtos tikslinės išmokos
22-04-2016

Valstybinis studijų fondas nuo 2015 m. rudens semestro pradžios pradėjo vykdyti projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ veiklas. Šio projekto tikslas – didinti studijų prieinamumą Lietuvos aukštosiose mokyklose studentams, turintiems specialiųjų poreikių.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-708 priemonę „Studijų prieinamumo didinimas“.

Tikslinė projekto grupė – studentai iš socialiai jautrių, socialinės atskirties, mažai atstovaujamų grupių, t. y. neįgalūs studentai, turintys specialiųjų poreikių, kurie lemia mokymosi sunkumus, o taip pat aukštųjų mokyklų darbuotojai, kuriems reikalingos žinios ir įgūdžiai rezultatyviam darbui su neįgaliais studentais.

Projekte numatytos šios veiklos:

  • Tikslinių išmokų teikimas studentams;
  • Informacinės ir fizinės aplinkos pritaikymas aukštosiose mokyklose;
  • Studijų prieinamumo galimybių sklaida;
  • Aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymai, stiprinant aukštųjų mokyklų specialistų dalykines bei socialines kompetencijas.
  • Turbūt bene aktualiausia studentams projekto veikla – taip reikalingos kasmėnesinės 152 eurų tikslinės išmokos, mokamos studentui, turinčiam negalią, individualiems specialiesiems poreikiams studijų procese tenkinti.Šiomis dienomis šias tikslines išmokas, kurių suma apie 704,5 tūkst. Eurų, Valstybinis studijų fondas išmokės daugiau kaip 680 studentų. Šias išmokas gaus studentai studijavę 2015 m. rudens semestrą ir 2016 m. pavasario semestrą. 2015– 2016 mokslo metams skirtų tikslinių išmokų suma viršija 1 mln. Eurų.

Svarbu paminėti ir tai, kad jau nuo šiol visi šalies aukštųjų mokyklų studentai, pateikusieji aukštajai mokyklai, kurioje studijuoja, užpildytą ir pasirašytą prašymo formą skirti tikslinę išmoką, neįgaliojo pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o taip pat neturintys nė vienos akademinės skolos bei atitinkantys kitus teisės aktuose nurodytus kriterijus – 152 eurų tikslines išmokas gaus kiekvieną mėnesį.

Daugiausia studentų, turinčių negalią, studijuoja Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose, Lietuvos edukologijos, Šiaulių ir Klaipėdos universitetuose, Kauno ir Vilniaus kolegijose. Šiose aukštosiose mokyklose tikslines išmokas kas mėnesį gaus nuo 30 iki 80 studentų.

Planuojama, kad viso projekto įgyvendinimo metu tokią paramą gaus ne mažiau kaip 1 tūkstantis studentų, o projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 7,24 mln. eurų Europos socialinio fondo lėšų.

Projektas bus vykdomas 7 metus (iki 2023 metų), o jį įgyvendins Valstybinis studijų fondas kartu su partneriais – Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

Informacijos apie projektą galima rasti čia – http://www.studijuoktobulek.lt/

Daugiau informacijos:
Studentų reikalų skyrius tel. (8 46) 398 996