LT   |   EN      Mano KU   |   
Geografų išvykstamoji paskaita apie piliakalnius Mažeikių rajone
23-03-2017

Geografų išvykstamoji paskaita apie piliakalnius Mažeikių rajone

2017 m. kovo 7 d. KU SMF Viešojo administravimo ir socialinės geografijos katedros Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studijų programos pirmojo kurso studentai, vadovaujami lektoriaus dr. Klaido Permino, dalyvavo išvykstamojoje paskaitoje, kurios tema – Šiaurės Vakarų Lietuvos regiono (akcentuojant Mažeikių kraštą) istorinės-geografinės sąsajos.

Praėjusios kadencijos Seimo nutarimu 2017 metai yra paskelbti Piliakalnių metais. Todėl į regiono praeitį ir dabartį išvykos metu buvo pažvelgta piliakalnių aspektu. Tą dieną Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje dr. K. Perminas skaitė viešą paskaitą „Mažeikių krašto piliakalniai – neišsemtas regiono istorijos šaltinis“, kurios tikslas buvo supažindinti auditoriją su tam tikrais Mažeikių krašto istorinės raidos ypatumais, paliečiant su gamtine, socialine geografija bei regionistika susijusias problemas. Tokias, kaip – krašto gamtinės situacijos, apgyvendinimo, demografijos, gyventojų tankumo ir socialinės sanklodos, migracijų, religijų transformacijų ir kt. klausimus. Piliakalnių metus Mažeikių rajone oficialiai paskelbė Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, o Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė paveldosaugai  Rūta Končiutė-Mačiulienė perskaitė pranešimą „Piliakalnių metų renginiai ir iniciatyvos Mažeikių rajone“.

Šis renginys nebuvo vienintelis kelionės tikslas – pakeliui studentai turėjo galimybę susipažinti su vienu būdingiausių Lietuvos kraštovaizdžio elementų, dariusių ir tebedarančių didžiulę įtaką lietuvių tautinei savimonei ir identitetui – piliakalniais. Buvo ir studentų, kurie iki tol nebuvo apsilankę nei viename piliakalnyje ir, akivaizdu, jog tai jiems buvo visiškai nauja ir unikali patirtis. Išvykos metu aplankyti trys skirtingų tipų ir išvaizdos piliakalniai – Gintališkės (Plungės raj.), Užpelkių (Plungės raj.) ir Sedos (Mažeikių raj.). Užlipus ant šių piliakalnių, studentai buvo supažindinti su jų paskirtimis bendrame baltų kraštų ir mikroregioniniame kontekstuose, buvo aptartos problemos, kylančios paveldosaugos, edukacijos bei turizmo srityse.

Greta Jucevičiutė, pirmo kurso Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studijų studentė dalijosi įspūdžiais: „Maniau, kad viskas jau seniai atrasta, tačiau ši išvyka pažadino norą atrasti. Visa paskaita buvo tarsi naujų žinių bagažas, maniau, kad žinau nemažai, tačiau tik paskaitos metu sužinojau, kad mano turimų žinių dar yra maža. Džiaugiuosi, kad teko sudalyvauti tokioje prasmingoje paskaitoje.“ Studentė Dovilė Černauskaitė atviravo: „Ši kelionė man patiko tuo, jog aš iš naujo atradau kažką mieste, kuris man gerai pažįstamas. Mano manymu, ši išvyka mane praturtino įvairiapusiškai. Juk sėdėti paskaitose ir pažinti keliaujant – du skirtingi.“