LT   |   EN      Mano KU   |   
Gabiausiems studentams – Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos
31-03-2016

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) informuoja, kad 2016–2017 s. m. gabiausi universiteto studentai vėl galės gauti Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardines stipendijas.

ŠMM valstybinių aukštųjų mokyklų studentams planuoja skirti 10 A. Smetonos stipendijų – 5 humanitarinių mokslų studijų sričiai ir 5 meno studijų sričiai. 5 K. Griniaus, vardinės stipendijos atiteks biomedicinos mokslų studijų sričiai, 5 A. Stulginskio stipendijos – fizinių mokslų studijų sričiai. A. Brazausko stipendijas gaus 5 socialinių mokslų studijų srities studentai, J. Žemaičio – 5 technologijos mokslų studijų srities studentai. Klaipėdos universitetas ŠMM galės pateikti iki 24 kandidatūrų šioms vardinėms stipendijoms gauti (ne daugiau 4 kandidatūrų kiekvienai iš šešių studijų sričių).

Pagal Lietuvos Respublikos Prezidentų A. Smetonos, K. Griniaus, A. Stulginskio, J. Žemaičio ir A. Brazausko vardinių stipendijų nuostatus, 2016–2017 s. m. bakalauro studijų 3–4 kursų ar vientisųjų studijų 3–4 kursų studijų programų studentams skiriama 190 Eur kas mėnesį, o magistro studijų 2 kurso ar vientisųjų studijų 5–6 kursų studentams – 266 Eur stipendija kas mėnesį. Stipendija skiriama studijų metams, t. y. nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. (baigiamųjų kursų studentams iki birželio 30 d.).

Studentai dėl šios vardinės stipendijos gavimo turi kreiptis į savo fakulteto (padalinio) dekanatą iki balandžio 7 d. Fakultetas (padalinys), atsižvelgęs į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus, atrinks kandidatus ir visus reikiamus dokumentus pateiks Studentų reikalų skyriui iki balandžio 8 d.

Nuo balandžio 15 d. iki gegužės 1 d. 16 val. Klaipėdos universiteto atrinkti kandidatai turės pateikti paraiškas ir dokumentus skaitmenine forma Lietuvos mokslo akademijos nurodytu adresu.

LR Prezidentų vardinių stipendijų nuostatai

Daugiau informacijos
Studentų reikalų skyrius tel. (8 46) 398996, 398967