LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Gabiausiems studentams – Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos

Gabiausiems studentams – Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos

Kasmet Švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 21 d. nutarimą Nr. 310 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų įsteigimo“ (Žin., 2012, Nr. 35-1716), geriausiems Lietuvos studentams skiria penkių Lietuvos Respublikos Prezidentų vardines stipendijas – po penkias kiekvienai iš šešių studijų sričių:

  1. Antano Smetonos stipendija – humanitarinių mokslų studijų sričiai ir meno studijų sričiai;
  2. Aleksandro Stulginskio stipendija – fizinių mokslų studijų sričiai;
  3. Kazio Griniaus stipendija – biomedicinos mokslų studijų sričiai;
  4. Jono Žemaičio stipendija – technologijos mokslų studijų sričiai;
  5. Algirdo Brazausko stipendija – socialinių mokslų studijų sričiai;

Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams. Bakalauro studijų 3-4 kursų ar vientisųjų studijų 3-4 kursų studijų programų studentams skiriama 190 Eur, o magistro studijų 2 kurso ar vientisųjų studijų 5-6 kursų studentams – 266 Eur.

Dėl šios stipendijos gavimo studentai turi kreiptis į savo studijų padalinio dekanatą iki balandžio 3 d. Studijų padalinys, atsižvelgęs į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus, atrinks kandidatus ir visus reikiamus dokumentus pateiks Studentų reikalų skyriui.

Klaipėdos universiteto atrinkti kandidatai turės pateikti elektronines paraiškas ir dokumentus skaitmenine forma Lietuvos mokslo akademijos nurodytu adresu iki gegužės 1 d. 16 val.


LR Prezidentų vardinių stipendijų nuostatai

Daugiau informacijos:

Studentų reikalų skyrius tel. (8 46) 398996, 398967