LT   |   EN      Mano KU   |   
FOCUS projektas subūrė bendriems siekiams
08-03-2017

Kovo 6-7 d. Klaipėdos universitete vyko INTERREG Pietų Baltijos programos projekto FOCUS pradžios susitikimas, kurio metu pagrindinio partnerio (Klaipėdos universiteto) pakviesti projekto partnerių (Gdansko universiteto, Linėjaus universiteto, Roskildės verslo kolegijos, Lietuvos verslo kolegijos) atstovai susirinko aptarti einamųjų projekto darbų ir laukiančių iššūkių. Projektas FOCUS tęsis tris metus. Vykdant projektą siekiama pagerinti žinių prieinamumą bei stiprinti įgūdžius ir pajėgumus mėlynojo augimo ekonomikos sektoriuje apimant jūrinės biotechnologijos ir pakrančių turizmo sritis. Projekto vykdymo metu bus sukurti mažiausiai penki atvirieji kursai jūrinės biotechnologijos, pakrančių turizmo temomis, taip pat bus sukurtas e-mentorystės atvirasis kursas. Dalykų ekspertai dirbs keliose tarptautinėse bendradarbiaujančiose komandose. Glaudaus bendradarbiavimo su Pietų Baltijos jūros regione dirbančiomis šių sektorių įmonėmis dėka bus išgrynintos darbaviams aktualios įmonėse dirbančiųjų darbuotojų kompetencijos ir atsižvelgiant į šiuos poreikius bus projektuojami ir sukurti mokymo kursai. Taip pat dalykų ekspertai bus mokomi kurso turinį dėstyti atvirųjų kursų platformoje.