LT   |   EN      Mano KU   |   
Finansinės pagalbos teikimas neįgaliems studentams
31-08-2021

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2019 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 900).

Finansinę pagalbą turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią ir atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
  2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  3. aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja:
  • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  • pagal profesinių studijų programą;
  • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
  • pagal trumpųjų studijų programą.

Neįgaliesiems teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

SPECIALIESIEMS POREIKIAMS TENKINTI (99,15 Eur) – tikslinė išmoka kas mėnesį;

STUDIJŲ IŠLAIDOMS IŠ DALIES KOMPENSUOTI (128 Eur) – tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose.

Studentai, norintys gauti tikslines išmokas specialiems poreikiams tenkinti ir studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, per 10 darbo dienų nuo studijų metų pradžios Studijų tarnybai (Herkaus Manto g. 84, 308 kab., tel. 8 46 398925) pateikia:

  1. prašymą suteikti finansinę pagalbą;
  2. neįgaliojo pažymėjimą.