LT   |   EN      Mano KU   |   
Europos Sąjunga finansuos tris papildomas doktorantūros studijų vietas KU
04-07-2019

Lietuvos mokslo taryba (LMT) atrinko 3 Klaipėdos universiteto (KU) paraiškas Europos Sąjungos (ES) skelbiamame konkurse struktūrinių fondų lėšomis finansuojamoms doktorantūroms studijoms gauti.

Nuo 2014 m. Lietuvos mokslo taryba įgyvendina konkursinės doktorantūros priemonę, kurios tikslas stiprinti tyrėjų gebėjimus bei kompetencijas vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus. Šia priemone siekiama užtikrinti Mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) ir jos atliepimą Lietuvos ūkio poreikiams bei didinti rengiamų aukštos kvalifikacijos specialistų skaičių į doktorantūrą, pritraukiant užsienio aukštųjų mokyklų absolventus.

Kasmet skelbiamuose konkursuose Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas doktorantūros vietas konkurso būdu atrenka LMT. 2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-353 Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas patvirtino 2019 metų konkursinės doktorantūros finansuotinų paraiškų sąrašą. Finansuotinomis pripažintos trys KU paraiškos: visos istorijos ir archeologijos kryptyje, parengtos Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkų.

Humanitarinių mokslų srityje KU laimėjo 33 proc. visų finansuotinų paraiškų – daugiausiai iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Iš viso ekspertiniam vertinimui 2019 m. konkurse Lietuvos aukštosios mokyklos pateikė 252 paraiškas. Finansuotos 70.