LT   |   EN      Mano KU   |   
EU-CONEXUS: įgyvendinant Europos universiteto idėją KU
19-09-2019

Vasarą Klaipėdos universitetą pasiekė gera žinia – Europos komisija nusprendė paremti bendrą šešių Europos universitetų konsorciumo projektą EU-CONEXUS. Šio projekto ambicingas tikslas yra diegti visiškai naują Europos universiteto idėją. Tai reiškia naujas tarpdalykines ir tarptautines programas, naujus mobilumo modelius, mokslinių tyrimų stiprinimą, bendros skaitmeninės bibliotekos ir išmanaus universitetinio miestelio idėjos kūrimą.

Siekiama, kad apie 50 proc. studentų dalyvautų fizinio ir virtualaus mobilumo programose konsorciumo viduje. Europos universiteto ženklas, kuriuo būtų pažymėtas kiekvienas konsorciume dalyvaujantis universitetas, turėtų sustiprinti jų konkurencingumą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. La Rochelle unversiteto prezidentas Jean‐Marc Ogier drąsiai skelbia, kad tai yra revoliucinis projektas, keičiantis suvokimą, koks turėtų būti dabartinis universitetas.

2019 m. rugsėjo 16 d. KU Socialinių pokyčių studijų centro mokslininkai dr. Aldis Gedutis ir dr. Liutauras Kraniauskas susitiko su Valencijos katalikų universiteto (UCV – Universidad Católica de Valencia) atstovais. Tai buvo neoficialus draugiškas vizitas, siekiant artimiau susipažinti su projekto partneriais, aptarti bendrus lūkesčius ir įvertinti realaus bendradarbiavimo galimybes.

Valencijos katalikų universitetas EU-CONEXUS projekte atsakingas už tarpdalykinių ir tarptautinių studijų programų kūrimą, kurios išplėstų mokymosi galimybes, diegtų pažangiausius mokymo metodus ir pasiūlytų naujus studentų ir dėstytojų mobilumo modelius. Susitikime dalyvavo Veterinarijos ir eksperimentinio mokslų fakulteto dekanė Ana de Luis Margarit, šio fakulteto prodekanė Amanda Sancho Garcia, atsakinga už bendrų studijų programų kūrimą projekte, Neringa Narbutienė, projekto koordinatorė UCV, ir Pablo Vidal González, Kultūros, socialinio darbo ir humanitarinių mokslų katedros vadovas.

Vizito metu diskutuota KU socialiniams ir humanitariniams mokslams svarbiais klausimais – kaip sustiprinti būtent šių mokslų pozicijas Europos universitetų konsorciume ir pasinaudoti projekto teikiamomis galimybėmis. Vienas svarbiausių siekių, kurį labai aiškiai deklaravo L. Kraniauskas, yra KU socialinių ir humanitarinių mokslų įtraukimas į konsorciumo viduje kuriamą Humanitarinių, kultūros ir socialinių mokslų institutą (SCHCI). Buvimas šiame institute suteiktų galimybę KU mokslininkams įsitraukti į platesnį mokslininkų tinklą kuriant bendrą mokslinių tyrimų programą ir dalyvauti rengiant projektines paraiškas tarptautiniams fondams. Taip pat buvo pabrėžta, kad KU tyrėjai turėtų būti įtraukti į bendras tarpdalykinių studijų programas, kuriose jie galėtų pasidalinti savo tyrimais ir ekspertinėmis žiniomis, kurių ne visada galima pristatyti specializuotose studijų programose savo universitetuose.

Diskusijose su kolegomis praktiškai įvertinta ir tai, kokią naudą EU-CONEXUS projektas galėtų duoti socialinių ir humanitarinių mokslų studijų programoms KU. Pirmiausia, projektas suteikia galimybę sustiprinti egzistuojančias studijų programas pakviečiant skaityti paskaitas dėstytojus iš konsorciume dalyvaujančių partnerių. Tą patį galės padaryti ir kiti konsorciumo partneriai, kviečiant prie jų studijų programų prisijungti KU dėstytojus. Šioms veikloms skirtas nemenkas finansavimas. Antra, studentai galės rinktis studijų dalykus ne tik iš KU siūlomų dalykų sąrašo, bet iš viso konsorciumo. Juos galima bus studijuoti tiek vykstant į kitus universitetus, tiek virtualiai KU. Trečia, diegiant e-mokymosi modulius bus galima dalintis naujais mokymo metodais, kas leistų sumažinti pavienių dėstytojų investicijas rengiantis paskaitoms.

Šiuose procesuose labai svarbus yra individualus studijų programų kuratorių ir dėstytojų interesas, aktyvi nuostata ir motyvacija, kaip jie sugebės pasinaudoti esamomis galimybėmis. Būtent aktyvios nuostatos mums palinkėjo kolegos iš Valencijos katalikų universiteto kuriant bendrus Europos universiteto pagrindus.

Daugiau apie EU-CONEXUS: https://www.eu-conexus.eu/