LT   |   EN      Mano KU   |   
Estijos mokslų akademijos prezidentui suteiktas KU Garbės daktaro vardas
04-05-2018

Gegužės 4 dieną Klaipėdos universitete (KU) vyko Garbės daktaro inauguracija. KU Garbės daktaro vardas suteiktas iškiliai asmenybei – Estijos mokslo akademijos prezidentui, Talino technikos universiteto profesoriui Tarmo Soomere už indėlį į jūrinius mokslus, studijas ir ilgametį bendradarbiavimą.

Prieš iškilmingą KU Senato posėdį profesorius KU bendruomenei skaitė viešą paskaitą „Daugialypiai klimato kaitos modeliai rytiniame Baltijos jūros regione“. Po paskaitos vyko KU Senato posėdis, kuriame Senato pirmininkas prof. dr. Vaidutis Laurėnas suteikė Garbės daktaro vardą profesoriui Tarmo Soomere.

KU mokslo ir meno prorektorė doc. dr. Rita Vaičekauskaitė, pristatydama kandidatą į KU Garbės daktarus, pabrėžė, jog nuo seno Lietuva ir Estija glaudžiai bendradarbiauja įvairiose srityse. „Baltijos jūra jungia mūsų šalis ir kuria jų nesibaigiančią draugystę. Itin simboliška, jog KU suteikia Garbės daktaro vardą profesoriui už indėlį į jūrinius mokslus, kurie yra svarbūs visoms Baltijos jūros regiono šalims“.

Prof. Tarmo Soomere kreipėsi į KU bendruomenę: „Kiekvienam mokslininkui didžiulė garbė gauti Garbės daktaro vardą, tai daugiau nei titulas, puokštė gėlių, įrėmintas pažymėjimas ir daugybė rankos paspaudimų. Tai galimybė nesibaigiančiose lenktynėse sustoti, apsižvalgyti ir suprasti, kokie žmonės yra šalia manęs. Dėkoju Klaipėdos universitetui, už šį išskirtinį pripažinimą. Dėkoju už jūsų norą prisidėti prie ateities, kurioje būtų verta gyventi.“

Pasveikinti profesorių atvyko Nepaprastoji ir įgaliotoji Estijos ambasadorė Lietuvoje jos ekscelencija Jana Vanaveski, Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, LR Seimo narys Dainius Kepenis, laikinai KU rektoriaus pareigas einantis prof. dr. Artūras Razbadauskas, KU Tarybos ir KU Senato nariai, kiti garbūs svečiai.

Mokslininkas glaudžiai bendradarbiauja su KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedros darbuotojais ir studentais. Nuo 2009 m. prof. T. Soomere Klaipėdos universitete skaito „Bangų dinamikos“ kursą antros studijų pakopos studentams. Be to, savo iniciatyva skaito paskaitų ciklą „Sėkmingų straipsnių receptai“, skirtą doktorantams ir jauniems mokslininkams. Prof. T. Soomere yra KU Fizinės geografijos doktorantūros komiteto narys, dėstytojų, tyrėjų ir mokslo darbuotojų konkurso komisijos narys.

Šiuo metu prof. T. Soomere yra Estijos mokslų akademijos prezidentas, Talino technologijų universiteto (TUT), Kibernetikos instituto Bangų inžinerijos laboratorijos vadovas. Pagrindinės jo mokslinių interesų sritys susijusios su bangomis: Rosbio bangų taikymas, vidinių ir paviršinių bangų teorija bei modeliavimas, ypatingą dėmesį skiriant priekrantės procesams. 2013 metais prof. T. Soomere apdovanotas Baltijos mokslų akademijų medaliu už ypatingą indėlį į Estijos, Latvijos ir Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimo jūriniuose moksluose rezultatą.