LT   |   EN      Mano KU   |   
Erasmus+ projekto „Suaugusiųjų imigrantų pirminio švietimo tobulinimas“ (2IMINED) iššūkis
20-02-2018

Erasmus+ projekto „Suaugusiųjų imigrantų pirminio švietimo tobulinimas“ (2IMINED) iššūkis – užtikrinti sėkmingą ir orią imigrantų integraciją į priimančią šalį

Klaipėdos universitetas koordinuoja Erasmus+ projektą 2IMINED, kuriame dalyvauja partneriai iš Italijos, Rumunijos, Belgijos, Bulgarijos bei Latvijos universitetų ir nevyriausybinių organizacijų, turintys patirties įgyvendinat projektus, skirtus imigrantų integracijos problemoms spręsti, atliekantys įvairius mokslinius tyrimus suaugusiųjų imigrantų švietimo srityje bei tiesiogiai teikiantys įvairias imigrantams reikalingas paslaugas (konsultacijas socialiniais, teisiniais, švietimo, sveikatos apsaugos ir kt. klausimais; valstybinės kalbos mokymus; socialinių ir kultūrinių renginių imigrantams organizavimas ir pan.) siekiant šios socialiai pažeidžiamos grupės kokybiškos integracijos į svečios šalies socialinį, kultūrinį, visuomeninį gyvenimą.

Visų projekte dalyvaujančių partnerių tikslas – sukurti inovatyvius, unikalius, visapusiškus mokymosi įrankius imigrantams ir jų švietėjams, kurių išskirtinumas – visapusiškos informacijos apie priimančią šalį pateikimas, nes dauguma imigrantams siūlomų priemonių yra nukreiptos į pavienių problemų sprendimą (pvz.: tik į konkrečios nacionalinės kalbos mokymą; tik į informaciją apie įsidarbinimą ir t.t.).  Projekto 2IMINED komanda pagal vienodą temų paketą sukūrė  e-platformą, kurioje pateikiama tekstinė ir vaizdinė medžiaga (video, nuotraukos) šalies nacionaline, anglų, rusų kalbomis  apie kiekvieną projekto partnerio šalį.  E-platformoje imigrantai galės susipažinti su įvairia, jiems aktualia informacija, pvz., kaip elgtis imigrantui ligoninėje; ką daryti susirgus imigrantų vaikams; kur galima mokytis nacionalinės kalbos nemokamai; ką daryti, jei nori pripažinti gimtojoje šalyje įgytą kvalifikaciją; kaip reikia elgtis su vaikais priimančioje šalyje ir t.t.

Kuriant kiekvienos šalies mokymosi įrankius, buvo laikomasi griežtų, bendrų reikalavimų: visos šalys partnerės privalėjo pateikti medžiagą pagal konkrečias, imigrantams itin svarbias ir reikalingas temas ir potemes (jų sąrašas sudarytas projekto metu vykusių partnerių susitikimų metu, dalijantis patirtimi, dėjomis ką svarbu ir naudinga imigrantui žinoti atvykus į priimančią šalį) , leidžiančias įgyti žinių ir supratimą apie priimančios šalies socialinį, kultūrinį, visuomeninį gyvenimą (pvz., pagrindinė informacija apie šalį; švietimas imigrantams; sveikatos apsauga; kultūra, šalies, į kurią atvyko kalbos mokymosi galimybės ir t.t.); medžiagą pateikti trumpais sakiniais, paprasta kalba ir kt.

Kodėl reikia kurti tokias priemones? Kalbant konkrečiai apie Lietuvą, remiantis Migrantų integracijos politikos indekso (Mipex, 2015) duomenimis matyti, kad pagal sąlygų sukūrimą migrantams įvairiose srityse, tarp jų ir švietimo, Lietuva užima 34 vietą iš 38. Kodėl taip yra? Kaip rodo ankstesni Lietuvoje atlikti tyrimai (Medbalt, 2015), imigracijos, migrantų integracijos ir suaugusiųjų švietimo politika Lietuvoje, suaugusiųjų migrantų švietimo problemos nėra atspindėtos pagrindiniuose politiniuose dokumentuose, nėra aiškių strategijų, o visapusiškos politikos šioms problemoms spręsti pradėtos įgyvendinti tik nuo 2014 m.

2018 m. sausio 29 – vasario 2 d. projekto koordinatorė prof. L. Rupšienė su projekto specialiste R. Kulevičiene bei Vilniuje įsikūrusio su imigrantais dirbančio SEI PLUS centro darbuotoja Živile Jankauskaite, Rygoje surengė mokymus imigrantų edukatoriams Training activities for immigrants‘ educators. Mokymai vyko „Shelter „Safe House““ centre, kurio darbuotojai (2IMINED projekto partneriai)  jau yra įgyvendinę projektų, skirtų palengvinti legalių imigrantų integracijai.

Imigrantų švietėjams skirtų mokymų tikslas ir buvo pristatyti sukurtą e-platformą (kurioje jau pateikta visų 6 šalių tekstinė ir video medžiaga)  ir išmokyti naudotis joje pateiktais mokymosi įrankiais, skatinti šiuo intelektiniu produktu naudotis savo darbo praktikoje.

Be to, mokymų metu kiekvienos šalies partnerės imigrantų švietėjai pristatė savo sukurtus mokymo  įrankius, t.y. paruoštą tekstinę ir vaizdinę medžiagą. Po kiekvieno tokio pristatymo buvo diskutuojama apie medžiagos turinį bei jos pateikimą, panaudotus metodus, priemones, siekiant išsiaiškinti visus trūkumus bei privalumus, reikalingus rengiant galutinę kokybišką, lengvai naudojamą (nepaisant imigrantų turimo išsilavinimo, kvalifikacijos, amžiaus, lyties ir kt.), laisvai prieinamą e-platformą imigrantams. Mokymuose dalyvavę imigrantų švietėjai remdamiesi sudaryta vertinimo forma, pagal atitinkamus kriterijus vertino kiekvienos šalies sukurtą intelektinį produktą bei pateikė savo siūlymus, idėjas ką, kaip ir kodėl siūlo keisti. Taigi tolimesniame etape visi projekto 2IMINED partneriai, žinodami konkrečias pastabas ir pasiūlymus, iki balandžio pradžios atliks esminius savo mokymosi įrankių taisymus ir mokymuose dalyvavę imigrantų švietėjai išbandys e-platformą dirbdami su imigrantais savo gimtosiose šalyse praktiškai bei pateiks savo patirtis, įžvalgas, kurios bus analizuojamos kitame 2IMINED projekto partnerių susitikime pavasarį.

Lietuvoje 2018 m. balandžio mėn. 2IMINED projekto e-platforma ir joje pateikti mokymosi įrankiai bus pirmiausia testuojami Klaipėdos Infocentre migrantams ir Vilniaus Sei Plus centre.