LT   |   EN      Mano KU   |   
Erasmus+ programos stažuočių konkursas personalui
11-02-2020

Skelbiamas Erasmus+ programos papildomas konkursas Universiteto administracinio ir akademinio personalo trumpalaikėms stažuotėms užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose ar įmonėse 2019 – 2020 s. m.

Stažuotės tikslas – administracinio ir akademinio personalo mokymasis, stažavimasis, kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas, praktinių žinių įgijimas. Konferencijos nefinansuojamos per Erasmus+ stažuočių programą.

Konkurse gali dalyvauti administracijos ir akademiniai darbuotojai, vykdantys administracines funkcijas (vadovauja fakultetui, katedrai, studijų programai ir t.t.). Pretendentai Universitete privalo dirbti pagrindinėse pareigose. Pirmumas teikiamas:

  1. dalyviams, kurie pateikia išsamiai, aiškiai parengtą stažuotės programą, nurodo konkrečius ir/ar objektyviai pamatuojamus stažuotės rezultatus, kompleksinį bendradarbiavimą su aiškia pridėtine verte KU konkrečiai sričiai pagal užimamas pareigas;
  2. prioritetas teikiamas stažuotėms CONEXUS konsorciumo partnerinėse aukštosiose mokyklose.

Paraiškos internetu teikiamos per Erasmus+ modulį  www.ku.lt/erasmus/ iki 2020 m. kovo 6 d.

Prisijungimui į Erasmus+ modulį reikia naudoti vieningos paskyros  prisijungimo duomenis (vardas. pavarde ir el. pašto slaptažodis). Iškilus nesklandumams prisijungiant, kreiptis į A. Šliamin tel. 1830 arba el. paštu andrej.sliamin@ku.lt

Erasmus+ programa nustatyta tvarka apmoka tik kelionės ir pragyvenimo išlaidas. Jokios kitos išlaidos nėra apmokamos. Maksimali stažuotės trukmė – ne daugiau kaip 5 darbo dienos. Stažuotę galima planuoti 27  ES šalyse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Šiaurės Makedonijoje, Serbijoje.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 39 89 50 (vidinis 1950), el. p. dalia.zelvyte-mockuviene@ku.lt