LT   |   EN      Mano KU   |   
Erasmus+ konkursas Universiteto administracinio ir akademinio personalo trumpalaikėms stažuotėms
16-05-2018

Skelbiamas Erasmus+ programos konkursas Universiteto administracinio ir akademinio personalo trumpalaikėms stažuotėms užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose ar įmonėse

Stažuotės tikslas – administracinio ir akademinio personalo mokymasis, stažavimasis, kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas, praktinių žinių įgijimas.

Stažuotės veiklos gali būti įvairios: seminarai, pasitarimai, praktiniai mokymai, vizitai pagal individualiai sudarytus mokymų planus ir pan., išskyrus dalyvavimą konferencijose. Pretendentai gali dalyvauti užsienio šalių universitetų kiekvienais metais organizuojamose teminėse personalo mokymų savaitėse (angl. staff training week), kurių programos sudaromos rengėjų ir viešinamos universitetų tinklapiuose arba mokymuose pagal individualią programą.

Konkurse gali dalyvauti administracijos ir akademiniai darbuotojai, vykdantys administracines funkcijas (vadovauja fakultetui, katedrai, studijų programai). Pretendentai Universitete privalo dirbti pagrindinėse pareigose. Pirmumas teikiamas:

  1. administracijos darbuotojams, nedalyvavusiems Erasmus+ judumo programoje;
  2. administracijos darbuotojams, paskutinius du metus nedalyvavusiems Erasmus+ programoje;
  3. akademiniams darbuotojams, nedalyvavusiems Erasmus+ judumo programoje;
  4. remiantis stažuotės programa ir nauda Universitetui.

Nustatytos formos prašymai teikiami iki 2018 m. birželio 25 d. Studijų skyriui (Senato pastatas, 305 kabinetas).

Šis kvietimas skirtas stažuotėms, kurios turi įvykti iki 2018 m. lapkričio 30 d.  Erasmus+ programa nustatyta tvarka apmoka tik kelionės ir pragyvenimo išlaidas. Jokios kitos išlaidos nėra apmokamos. Maksimali stažuotės trukmė – ne daugiau kaip 5 darbo dienos. Stažuotę galima planuoti 27  ES šalyse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Makedonijoje.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 39 89 50 (vidinis 1950), el. p. dalia.zelvyte-mockuviene@ku.lt