LT   |   EN      Mano KU   |   
„Erasmus+“ konkursas KU administracinio ir akademinio personalo trumpalaikėms stažuotėms
07-11-2019

Skelbiamas Erasmus+ programos konkursas Universiteto administracinio ir akademinio personalo trumpalaikėms stažuotėms užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose ar įmonėse 2019 – 2020 s. m.

Stažuotės tikslas – administracinio ir akademinio personalo mokymasis, stažavimasis, kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas, praktinių žinių įgijimas.

Konkurse gali dalyvauti administracijos ir akademiniai darbuotojai, vykdantys administracines funkcijas (vadovauja fakultetui, katedrai, studijų programai ir t.t.). Pretendentai Universitete privalo dirbti pagrindinėse pareigose. Pirmumas teikiamas:

  1. dalyviams, kurie pateikia išsamiai, aiškiai parengtą stažuotės programą, nurodo konkrečius ir/ar objektyviai pamatuojamus stažuotės rezultatus pagal užimamas pareigas;
  2. prioritetas teikiamas stažuotėms CONEXUS konsorciumo partnerinėse aukštosiose mokyklose.

Paraiškos internetu teikiamos per Erasmus+ modulį  www.ku.lt/erasmus iki 2019 m. lapkričio 29 d.

Prisijungimui į Erasmus+ modulį reikia naudoti vieningos paskyros  prisijungimo duomenis (vardas.pavarde ir el. pašto slaptažodis). Iškilus nesklandumams prisijungiant, kreiptis į A. Šliamin tel. 1830 arba el.paštu andrej.sliamin@ku.lt

Erasmus+ programa nustatyta tvarka apmoka tik kelionės ir pragyvenimo išlaidas. Jokios kitos išlaidos nėra apmokamos. Maksimali stažuotės trukmė – ne daugiau kaip 5 darbo dienos. Stažuotę galima planuoti 27  ES šalyse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Šiaurės Makedonijoje, Serbijoje.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 39 89 50 (vidinis 1950), el. p. dalia.zelvyte-mockuviene@ku.lt