LT   |   EN      Mano KU   |   
Ekoturizmas gamtos ir kultūros paveldo saugojimui
15-06-2021

Lietuvos ir Rusijos Kuršių marių regione įgyvendinamas teritorinio bendradarbiavimo projektas “Ekoturizmas kaip priemonė gamtos ir kultūros paveldo apsaugai“. Šis projektas dalinai finansuojamas Lietuvos – Rusijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos bei Rusijos Federacijos. Šiuo projektu siekiama skatinti ekoturizmo plėtrą Lietuvos ir Rusijos Kuršių marių regione. Projekto partneriai Lietuvoje: Klaipėdos universiteto Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras (Klaipėda), Pajūrio regioninis parkas (Karklė, Klaipėdos rajonas), projekto partneriai Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje: Baltijos Federacinis Imanuelio Kanto universitetas (vedantysis partneris, Kaliningrade) ir Kaliningrado labdaros fondas Kuršių nerijos išsaugojimui ir vystymui (Zelenogradsko rajonas, Kaliningrado sritis). Projekto trukmė 24 mėn. (nuo 2020 m. liepos mėn. iki 2022 m. birželio mėn. Bendra projekto vertė: 299 000 eurai.

Lietuvos ir Rusijos Kuršių marių bei Baltijos jūros pakrančių teritorijos išsiskiria unikaliu gamtos kraštovaizdžiu, gamtos paveldo objektais ir vertybėmis, kurias formavo geologiniai ir geomorfologiniai procesai. Istorinėje raidoje susiformavo unikalūs Kuršių nerijos, Nemuno deltos, pajūrio lygumų kraštovaizdžiai, kopagūbriai, pelkynai, pievos, maži ežerai, upynai, kurie išsiskiria unikalia bioįvairove, retais augalais, paukščių perimvietėmis. Pamario ir pajūrio miesteliuose bei gyvenvietėse daug unikalaus gamtos, kultūros ir istorijos paveldo objektų, kuriuose atsispindi lietuvių, germanų, o taip pat ir slavų kultūrų elementai.

Gamtos kraštovaizdžiai ir jų bioįvairovė – tai svarbiausi ištekliai ekoturizmo plėtrai, ekoturų organizavimui pamario ir pajūrio teritorijų pažinimui. Ekoturizmas – tai keliavimas po įvairius gamtinius kraštovaizdžius, siekiant pažinti gyvosios gamtos objektus (augmenijos ir gyvūnijos stebėjimas), nepažeidžiant gamtinių ekosistemų integralumo.

Ekoturizmo veiklos taip pat apima ir plaukimą jėgos aitvarais – kaitavimą, plaukimą irklentėmis. Dažnai ekoturizmui priskiriamas ir geoturizmas – tai įdomių negyvosios gamtos formų, morfologinių, klimatinių, hidrografinių procesų stebėjimas, susipažįstant su patraukliomis kultūros paveldo vertybėmis ir objektais, kurie paveikti gamtinės aplinkos sąlygų.

Vakarų Lietuvoje ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Sambijos pusiasalyje įgyvendinamas teritorinio bendradarbiavimo projektas “Ekoturizmas kaip priemonė gamtos ir kultūros paveldo apsaugai“ (angl. Ecotourism as Tool to Preserve Natural and Cultural Heritage: Ecotour4Natur) skirtas gamtos ir gamtos paveiktų kultūros paveldo vertybių puoselėjimui Lietuvos ir Rusijos Kuršių marių bei Baltijos jūros pakrantėse, siekiant didinti šio regiono patrauklumą nacionaliniams ir tarptautiniams turistams.

Šis projektas aktualizuoja bendrą gamtos paveldą ir būtinybę kurti ekoturizmo paslaugas, maršrutus bei infrastruktūrą per abiejų valstybių sienas. Taip pat įtraukiamos vietos bendruomenės, kurios domisi ekoturizmu ir prisideda prie bendro turizmo plėtros poveikio pasienio teritorijose. Siekiant lankytinoms vietovėms ir objektams suteikti daugiau patrauklumo, atskleidžiamos pamario ir pajūrio gamtinės įdomybės patrauklios ekoturizmo pažintiniams maršrutams organizuoti nuo Lietuvos Pajūrio regioninio parko iki Sambijos pusiasalio Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje palei Baltijos jūrą ir Kuršių marias.

Turizmo sektorius Lietuvos ir Rusijos Kuršių marių regione patiria gilias permainas dėl nuolatos kintančių keliautojų ir turistų poreikių turizmo rinkoje. Šiuo metu, ypač dėl Covid-19 pandemijos, turizmo rinkose vyksta įvairios transformacijas, kurių metu vis daugiau keliautojų domisi ekoturizmo ir poilsio galimybėmis kaimo vietovėse, miesteliuose, nutolusiuose nuo didmiesčių, unikaliuose gamtiniuose kraštovaizdžiuose.

Bendradarbiaujant Klaipėdos universitetui, Pajūrio regioniniam parkui, Baltijos Federaciniam Imanuelio Kanto unversitetui ir Kaliningrado labdaros fondui Kuršių nerijos išsaugojimui ir vystymui, sukurta gamtinės aplinkos pažinimo edukacinė programa, kuri skirta potencialiems lankytojams, turistams, moksleiviams, jaunimui susipažinti su unikalių pamario ir pajūrio kražtovaizdžių įdomybėmis. Pateiktos rekomendacijos lankytojams kaip pažinti gamtinę aplinką nepažeidžiant jos ekosistemų integralumo. Gamtinės aplinkos pažinimo edukacinė programa paruošta apjungiant Lietuvos ir Rusijos Federacijos projekto partnerių rekomendacijas, kurios patikrintos praktikoje organizuojant gamtinės aplinkos pažinimo ekoturus įvairioms turistų grupėms.

Kartu su partneriais kuriami tarptautiniai Baltijos pajūrio ir Kuršių marių gamtinės aplinkos pažinimo maršrutai “Baltijos jūros geologiniai ir geomorfologiniai įrašai”, gamtinės aplinkos pažinimo maršrutas “Ekoturizmas Tau”, renkama medžiaga tarptautinei ornitologinei parodai “Plunksnuotasis Baltijos pasaulis” organizuoti 2022 m. Rusijos Federacijos Kuršių nerijoje. Taip pat bus sukurtas gamtos išteklių centras “Baltica” bei skaitmenizuotų žinių apie ekoturizmą informaciniai terminalai saugomų teritorijų lankytojų centruose Lietuvos ir Rusijos Federacijos pasienio teritorijose. Lietuvos ir Rusijos projekto partneriai taip pat dalyvauja susitikimuose su vietos gyventojais, bendruomenėmis, vietos turizmo paslaugų organizatoriais. Kartu kuriami specializuoti ekoturai gamtinės aplinkos pažinimui ir stebėjimui. Projekto “Ecotour4Natur” įgyvendinimo eigoje numatyta organizuoti įvairius tematinius gamtinės aplinkos pažinimo ekoturus mažoms lankytojų grupėms, šviesti visuomenę apie gamtinio kražtovaizdžio vertybes ir bioįvairovės įdomybes potencialiems Lietuvos ir Rusijos Federacijos ekoturistams, organizuoti tematinius pažintinius plaukiojimius plaustais skirtingų lankytojų grupėms, pravesti gamtinės aplinkos pažinimo edukacinius ekoturus, siekiant didinti visuomenės sąmoningumą domėtis ekoturizmu Vakarų Lietuvoje ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje.

Dėl ilgai trunkančios pandemijos, tarptautinės kelionės yra ribojamos, tačiau turizmo sezono metu pastebimi intensyvūs vietinio turizmo procesai. Turistai domisi poilsio ir laisvalaikio galimybėmis pamario ir pajūrio gyvenvietėse bei jų gamtos ir kultūros paveldu. Tai suteikia galimybę pajusti ryšį su turtingu šio regiono kraštovaizdžio ir bioįvarovės geografija.

Lietuvoje projekto Ecotour4Natur nauda tenka Klaipėdos miestui, Klaipėdos ir Šilutės rajonams bei Neringai. Svarbi projeko nauda tenka Pajūrio regioniniam parkui, kuris specializuojasi tematinių ekoturų organizavime parko lankytojams bendradarbiaujant su Klaipėdos Universiteto Socialinės geografijos ir reigionistikos studijų centru. Jeigu pandemijos COVID–19 karantino ribojimai šios vasaros metu bus sušvelninti, tai bus pradėta organizuoti gamtinės aplinkos pažinimo edukacinė programa vietos gyvetojams ir turistams.

Šis projekto viešinimo straipsnis publikuotas dalinai finansuojant Lietuvos – Rusijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos lėšomis. Ecotour4Natur projekto veiklų viešinimo straipsnį paruošė šio projekto partneris Klaipėdos universiteto Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro vadovas doc. dr. Eduardas Spiriajevas. Norint daugiau sužinoti apie vykdomą projektą, informacija patalpinta tinklalapyje (http://special.kantiana.ru/ecotour-lt-en#rec243095665).