LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Ekosisteminių paslaugų būklė ir ateitis Europos saugomose teritorijose

Karališkajame Olandijos jūrų tyrimų institute (angl. Royal Netherlands Institute for Sea Research) šių metų liepos 10-12 dienomis surengtoje darbinėje diskusijoje apie ekosistemines paslaugas Europos saugomose teritorijose dalyvavo Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslininkai prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas ir dr. Rasa Morkūnė.

Susitikimas buvo skirtas aptarti, kaip galime įvertinti ekosisteminių paslaugų būklę, remiantis 27-iose Europos saugomose teritorijų administracijose atliktų apklausų rezultatais. Tarp tyrimo teritorijų patenka ir dvi Lietuvos saugomos teritorijos – Kuršių nerijos nacionalinis parkas ir Nemuno deltos regioninis parkas.

Susirinkę dalyviai Klaipėdos universiteto vykdomo Horizon 2020 programos projekto „Aplinkos stebėjimai ekosistemų paslaugoms gerinti“ (ECOPOTENTIAL) partneriai bei išoriniai ekspertai prof. dr. Mike Elliott ir dr. Georg Umgiesser gilinosi į įvairius saugomų teritorijų valdymo aspektus – nuo atskirų vidinių problemų iki klimato kaitos poveikio bei ruošė palyginamąją analizę. Aptarti klausimai nuguls jau ruošiamose mokslinėse publikacijose bei Europos Komisijai skirtuose dokumentuose, kurie kitais metais bus paruošti projekto ECOPOTENTIAL veiklos „Rekomendacijos ateities saugomoms teritorijoms“ rėmuose.