LT   |   EN      Mano KU   |   
Diskusija dėl Vakarų Lietuvos regiono inovacijų ekosistemos plėtros
17-08-2018

Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai, kurios vienas tikslų – sukurti veiksmingą regioninės politikos sistemą ir užtikrinti Lietuvos regionų konkurencingumą bei aukštą gyvenimo kokybę.

Rugpjūčio 17 d., 11 val., Klaipėdos universitete vyko dalykinis seminaras „Vakarų Lietuvos regiono raidos perspektyvos: partnerystė ir inovacijos“, skirtas regiono inovacijų ekosistemos vystymo galimybių ekspertinei apžvalgai ir diskusijai dėl inovacijų ekosistemos regione sukūrimo. Seminare Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministras Arūnas Gražulis pristatė Lietuvos regioninės politikos Baltojoje knygoje darniai ir tvariajai plėtrai 2017–2030  įvardytus Nacionalinės regioninės politikos prioritetus. Viceministras A. Gražulis pastebėjo, kad svarbiausias dalykas, siekiant regionų ekosistemos darnios veiklos ir plėtros, yra diskusija, siekis dalytis idėjomis, jomis patikėti ir jas įgyvendinti.

Ekspertas dr. Jukka Teräs, atstovaujantis Šiaurės ministrų tarybos įsteigtam Nordregio institutui, skaitė pranešimą apie Šiaurės šalių regionų inovacijų ekosistemos vystymo gerąsias patirtis. Nordregio institutas yra lyderis Europoje regionų raidos ir planavimo tyrimų klausimais. Dr. Jukka Teräs mokslo taikomosios veiklos specializacija – nemetropolinių regionų raida, inovacijų ir technologijų perdavimo vadyba. Užsienio ekspertas pristatydamas pranešimą atkreipė dėmesį, kad siekiant veiksmingo ir darnaus regiono ar miesto ekosistemos veikimo būtina aukštojo mokslo, politikos ir verslo sinergija, todėl Klaipėdos universitetas yra vienas svarbiausių Vakarų Lietuvos ekosistemos egzistavimo elementų.

Darbiniame seminare dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai Algimantas Kirkutis ir Simonas Gentvilas, Klaipėdos vicemerė Judita Simonavičiūtė, Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis, asociacijos „Klaipėdos regionas“ vadovė Klaudija Kionies, Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros  VšĮ „Klaipėda ID“ vadovas Simas Simanauskas, Vakarų Lietuvos regiono politikos, verslo ir mokslo atstovai.

Laikinai einantis Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas prof. dr. Artūras Razbadauskas tikisi, kad KU akademinės bendruomenės siekis bendradarbiauti su savivalda, verslu ir kitomis Klaipėdos mieste veikiančiomis aukštosiomis mokyklomis sukurs Klaipėdos regiono ekonomikos poreikius atitinkančią švietimo bei mokslo inovacijų ekosistemą, kuri sudarys palankesnes sąlygas investuoti, ugdyti talentus, tapti veiksmingu sprendimų centru Vakarų Lietuvos regione. „Klaipėdos universitetas yra vienas pagrindinių mokslo ir studijų centrų šiame regione, todėl matome galimybę su kitomis aukštosiomis mokyklomis regione dirbti išvien ir kurti aukštą pridėtinę vertę Vakarų Lietuvos regionui: pritraukti jaunus žmones, skatinti verslumą, vykdyti sudėtingus mokslinius tyrimus.“