LT   |   EN      Mano KU   |   
Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose – malda už KU bendruomenę
06-07-2021

Liepos 5-ąją  d. didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose buvo meldžiamasi už katechetus ir švietimo darbuotojus.

Šv. Mišioms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Telšių vyskupas dr. Algirdas Jurevičius. KU kapelionas kun. dr. Andrius Vaitkevičius meldėsi aukodamas šv. Mišias už Universiteto bendruomenę.

Per pamokslą visi susirinkusieji buvo kviečiami nešti mokslo šviesą žmonėms, neužmirštant ir dvasinio žmogaus gyvenimo.

Mišių pabaigoje KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas Universiteto bendruomenės vardu padėkojo Telšių vyskupijai ir vyskupui dr. Algirdui Jurevičiui už nuoširdų bendradarbiavimą.