LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Dėl Klaipėdos universiteto darbo tarybos rinkimų

Informacija pateikta 2018 m. vasario 28 d.

Informuojame, kad 2018 m. vasario 27 d.  Klaipėdos universiteto darbo tarybos rinkimai neįvyko, kadangi balsavo 37,41 proc. turinčių balsavimo teisę Klaipėdos universiteto darbuotojų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 str. 10 p.  rengiami pakartotiniai Klaipėdos universiteto darbo tarybos rinkimai 2018 m. kovo 5 d.  Senato posėdžių salėje nuo 9.00 val. iki 15.00 val.

Prašome visų Klaipėdos universiteto darbuotojų aktyviai dalyvauti pakartotiniuose rinkimuose.

Darbo tarybos komisija.