LT   |   EN      Mano KU   |   
Dėl finansinės pagalbos teikimo neįgaliems studentams
06-09-2018

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2009 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1187).

Finansinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

 1. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 2. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja:
  – pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  – pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  – pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  – trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
 1. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.
 2. Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Jeigu studentas studijuoja užsienyje, jam finansinė pagalba neteikiama, išskyrus:
– studijas, kurios organizuojamos pagal aukštosios mokyklos studentų mainų programą užsienyje, bet ne ilgiau kaip 2 semestrus atitinkamos studijų pakopos laikotarpiu;
– dalines studijas užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Neįgaliesiems teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

 1. specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį (76,46 Eur);
 2. įstojusiems į valstybines aukštąsias mokyklas iki 2009 metų ir studijuojantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (121,60 Eur);
 3. įstojusiems į aukštąsias mokyklas 2009 metais ir vėliau ir studijuojantiems aukštosiose mokyklose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (121,60 Eur).

Neįgalusis, norintis gauti finansinę pagalbą Akademinių reikalų skyriui (H. Manto 84, 308 kab. tel. (846) 39 89 25) pateikia:

 1. patvirtintos formos prašymą „Dėl finansinės pagalbos teikimo“;
 2. neįgaliojo pažymėjimą.