LT   |   EN      Mano KU   |   
Darbo pasiūlymas: Studijų kokybės užtikrinimo vyriausiasis (-ioji) specialistas (-ė)
14-07-2022

Klaipėdos universitetas kviečia prisijungti prie komandos studijų kokybės užtikrinimo vyriausiąjį (-ąją) specialistą (-ę), kuris konsultuotų studijų programų rengimo, įgyvendinimo, vertinimo, akreditavimo ir atnaujinimo klausimais, koordinuotų naujų studijų programų rengimo procesą, teiktų rekomendacijas studijų programų rengėjams, vykdytų vidinio studijų vertinimo ir tobulinimo procesų stebėseną, koordinuotų paskesnės veiklos po studijų krypčių vertinimo bei pažangos ataskaitų teikimo procesą.

Reikalavimai kandidatams:

  • turėti ne žemesnį nei magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
  • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį aukštojo mokslo studijų administravimo arba studijų kokybės užtikrinimo srityje;
  • mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygmeniu pagal Europos Tarybos kalbų aplanko ir Lietuvos kalbų mokėjimo lygių klasifikatoriaus nustatytus reikalavimus;
  • turėti analitinių, konsultavimo, organizacinių gebėjimų, būti mandagus, laikytis darbo etikos ir tarnybinio

Mes siūlome:

Neterminuotą darbo sutartį.

Darbo užmokestį nuo 1357,50 Eur iki 1538,50 Eur (pastovioji dalis neatskaičius mokesčių) priklausomai nuo profesinio darbo stažo. Teisės aktų nustatyta tvarka papildomai mokama pareiginės algos kintamoji dalis, priklausanti nuo darbo rezultatų.

Galimybę papildomai dirbti studijų kokybės gerinimo projektuose.

Galimybę įgyvendinti asmenines iniciatyvas.

Atrankoje galima dalyvauti pateikus prašymą, gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką el. paštu vilda.mazrimiene@ku.lt iki 2022 m. rugpjūčio 16 d. Susisieksime tik su į pokalbį kviečiamais kandidatais.