LT   |   EN      Mano KU   |   
Darbo pasiūlymai KU
13-08-2021

Klaipėdos universitetas kviečia prisijungti prie komandos studijų kokybės užtikrinimo vyriausiąjį (-ąją) specialistą (-ę), kuris konsultuotų studijų programų rengimo, įgyvendinimo, vertinimo, akreditavimo ir atnaujinimo klausimais, koordinuotų naujų studijų programų rengimo procesą, teiktų rekomendacijas studijų programų rengėjams, vykdytų vidinio studijų vertinimo ir tobulinimo procesų stebėseną, koordinuotų paskesnės veiklos po studijų krypčių vertinimo bei pažangos ataskaitų teikimo procesą.

Reikalavimai kandidatams:

  • turėti ne žemesnį nei magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
  • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį aukštojo mokslo studijų administravimo arba studijų kokybės užtikrinimo srityje;
  • mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygmeniu pagal Europos Tarybos kalbų aplanko ir Lietuvos kalbų mokėjimo lygių klasifikatoriaus nustatytus reikalavimus;
  • turėti analitinių, konsultavimo, organizacinių gebėjimų, būti mandagus, laikytis darbo etikos ir tarnybinio konfidencialumo

Mes siūlome:

Neterminuotą darbo sutartį.

Darbo užmokestį nuo 1239 Eur iki 1327,5 Eur (pastovioji dalis neatskaičius mokesčių) priklausomai nuo profesinio darbo stažo. Teisės aktų nustatyta tvarka papildomai mokama pareiginės algos kintamoji dalis priklausomai nuo darbo rezultatų.

Galimybę papildomai dirbti studijų kokybės gerinimo projektuose.

Galimybę įgyvendinti asmenines iniciatyvas.

Atrankoje galima dalyvauti pateikus prašymą, gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką el. paštu vilda.mazrimiene@ku.lt iki rugpjūčio 30 d. Susieksime tik su į pokalbį kviečiamais kandidatais!

Klaipėdos universitetas kviečia prisijungti prie komandos studentų reikalų ir karjeros vyresnįjį (-ąją) specialistą (-ę), kurio veikla apimtų studentų stipendijas ir tikslinių išmokų, paskolų ir paramos sutarčių studentams administravimą, duomenų teikimą valstybinių institucijų duomenų sistemoms ir paramos teikėjams, studentų konsultavimą karjeros klausimais, karjeros renginių organizavimą, absolventų apklausų vykdymą, bendradarbiavimo su alumnais koordinavimą.

Reikalavimai kandidatams:
• turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
• turėti darbo patirties konsultavimo karjeros klausimais srityje;
• mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygmeniu pagal Europos Tarybos kalbų aplanko ir Lietuvos kalbų mokėjimo lygių klasifikatoriaus nustatytus reikalavimus;
• turėti analitinių, konsultavimo, organizacinių gebėjimų, būti mandagus, laikytis darbo etikos ir tarnybinio konfidencialumo.

Mes siūlome:
Neterminuotą darbo sutartį.
Darbo užmokestį nuo 973,50 iki 1062 Eur (pastovioji dalis neatskaičius mokesčių) priklausomai nuo profesinio darbo stažo. Teisės aktų nustatyta tvarka papildomai mokama pareiginės algos kintamoji dalis priklausomai nuo darbo rezultatų.
Galimybę papildomai dirbti projektuose.
Galimybę įgyvendinti asmenines iniciatyvas.

Atrankoje galima dalyvauti pateikus prašymą, gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką el. paštu vilda.mazrimiene@ku.lt iki rugsėjo 3 d. Susieksime tik su į pokalbį kviečiamais kandidatais!

Pagrindiniai reikalavimai:

  • aukštasis universitetinis išsilavinimas.
  • gebėjimas tvarkyti raštvedybą lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Tel. 846398601