LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
DAAD atstovas pristatė studijų bei stipendijų galimybes KU studentams, dėstytojams ir mokslininkams

Vokietijos akademinė mainų tarnyba (DAAD) – bendra Vokietijos aukštųjų mokyklų įstaiga ir didžiausia tarptautinio aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo paramos organizacija. Pagrindinis jos uždavinys – studentų bei mokslininkų mainų pagrindu palaikyti bei remti akademinius ryšius su užsienio šalių universitetais.

Klaipėdos universitete lankėsi Vokietijos akademinių mainų tarybos (DAAD) atstovas Dr. Heiko F. Marten.

Susitikime su KU vadovybe buvo aptartos DAAD stipendijų programos, skirtos studentams ir mokslininkams bei studijų Vokietijoje galimybės. Kalbėta ir apie vasaros stovyklos idėją Klaipėdoje.

„Planuojame kitų metų rugpjūčio paskutines dvi savaites organizuoti vasaros stovyklą, kartu su istorikais, Mėmelio tema, vokiškame ir lietuviškame kontekste. Stovykloje dalyvautų apie 25 žmonės, laimėję DAAD stipendiją, kuri siekia 650 Eur“, – pasakojo KU Europos kalbų katedros vedėja doc. dr. Laima Kuprienė.

Susitikime dalyvavo KU studijų prorektorė prof. dr. Leta Dromantienė, doc. dr. Laima Kuprienė, doc. dr. Silva Pocytė, doc. dr. Arūnas Baublys bei doc. dr. Vacys Vaivada.

Taip pat aptarta galimybė, jog į KU galėtų atvykti dirbti lektoriai iš užsienio finansuojami DAAD programų. KU atstovų nuomone, jie galėtų dėstyti Sveikatos mokslų fakultete arba Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete.

Daugiau informacijos apie DAAD stipendijas galite rasti: www.daad.lt. El. paštas: ic@daad.lt, tel: +371 67228800.