Archive by Category "Naujienos"

KU vyko Senato posėdis

Kovo 23 d. Klaipėdos universitete vyko Senato posėdis. Buvo įteikti daktaro mokslo laipsnio diplomai, patvirtintos KU nuolatinės Senato komisijos ir komisijų pirmininkai, patvirtintos studentų priėmimo į KU 2017 m. taisyklės, paskirtos Senato stipendijos studentams.

Skelbiamas filosofinių įžvalgų lavinimo konkursas tema: „Asmuo ir jūra“

Filosofinių įžvalgų lavinimo konkursu „LAISVA MINTIS IR JŪROS DVASIA“ siekiama atkreipti dėmesį į išskirtinę jūros ir uosto reikšmę formuojantis lietuviškai tapatybei. Lietuvos mokiniai skatinami apmąstyti jūrinį faktorių geopolitiniame Lietuvos valstybingumo kontekste, jūros motyvus mitologijoje, legendose, tautosakoje ir šiuolaikinėje kūryboje, jūros stichijos poveikį mąstymui, asmenybės ir jūros santykį, jūrinį pasaulėvaizdį ir kultūrą.

Sukurkite originalų kūrinį tema „Asmuo ir jūra“. Kūrybinis darbas atliekamas pasirenkant vieną iš trijų žanrų: esė, fotografijos medžiaga, vaizdo klipas. Rekomenduojama kūrybiniame darbe laisvai interpretuoti filosofines lietuvių santykio su vandeniu įžvalgas ir įprasminti lietuviškos jūrinės kultūros ženklus: gintarą, vėtrungę, švyturį, Olando kepurę, Mirusias kopas, kuršvaltes, „Stintapūkio“ šventę, Naglį, guboją, žuvėdras ir kt.

Konkursas skirtas bendrojo ugdymo mokyklų I–IV (gimnazijų) ir 9, 10 (pagrindinių mokyklų) klasių mokiniams. Darbą gali rengti vienas mokinys arba mokinių grupė (ne daugiau kaip 5 asmenys).

Daugiau informacijos apie konkursą

Organizatoriai:
Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto
Filosofijos ir kultūrologijos katedra
Klaipėdos miesto savivaldybė
Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius

Geografų išvykstamoji paskaita apie piliakalnius Mažeikių rajone

2017 m. kovo 7 d. KU SMF Viešojo administravimo ir socialinės geografijos katedros Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studijų programos pirmojo kurso studentai, vadovaujami lektoriaus dr. Klaido Permino, dalyvavo išvykstamojoje paskaitoje, kurios tema – Šiaurės Vakarų Lietuvos regiono (akcentuojant Mažeikių kraštą) istorinės-geografinės sąsajos.

Praėjusios kadencijos Seimo nutarimu 2017 metai yra paskelbti Piliakalnių metais. Todėl į regiono praeitį ir dabartį išvykos metu buvo pažvelgta piliakalnių aspektu. Tą dieną Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje dr. K. Perminas skaitė viešą paskaitą „Mažeikių krašto piliakalniai – neišsemtas regiono istorijos šaltinis“, kurios tikslas buvo supažindinti auditoriją su tam tikrais Mažeikių krašto istorinės raidos ypatumais, paliečiant su gamtine, socialine geografija bei regionistika susijusias problemas. Tokias, kaip – krašto gamtinės situacijos, apgyvendinimo, demografijos, gyventojų tankumo ir socialinės sanklodos, migracijų, religijų transformacijų ir kt. klausimus. Piliakalnių metus Mažeikių rajone oficialiai paskelbė Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, o Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė paveldosaugai  Rūta Končiutė-Mačiulienė perskaitė pranešimą „Piliakalnių metų renginiai ir iniciatyvos Mažeikių rajone“.

Šis renginys nebuvo vienintelis kelionės tikslas – pakeliui studentai turėjo galimybę susipažinti su vienu būdingiausių Lietuvos kraštovaizdžio elementų, dariusių ir tebedarančių didžiulę įtaką lietuvių tautinei savimonei ir identitetui – piliakalniais. Buvo ir studentų, kurie iki tol nebuvo apsilankę nei viename piliakalnyje ir, akivaizdu, jog tai jiems buvo visiškai nauja ir unikali patirtis. Išvykos metu aplankyti trys skirtingų tipų ir išvaizdos piliakalniai – Gintališkės (Plungės raj.), Užpelkių (Plungės raj.) ir Sedos (Mažeikių raj.). Užlipus ant šių piliakalnių, studentai buvo supažindinti su jų paskirtimis bendrame baltų kraštų ir mikroregioniniame kontekstuose, buvo aptartos problemos, kylančios paveldosaugos, edukacijos bei turizmo srityse.

Greta Jucevičiutė, pirmo kurso Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studijų studentė dalijosi įspūdžiais: „Maniau, kad viskas jau seniai atrasta, tačiau ši išvyka pažadino norą atrasti. Visa paskaita buvo tarsi naujų žinių bagažas, maniau, kad žinau nemažai, tačiau tik paskaitos metu sužinojau, kad mano turimų žinių dar yra maža. Džiaugiuosi, kad teko sudalyvauti tokioje prasmingoje paskaitoje.“ Studentė Dovilė Černauskaitė atviravo: „Ši kelionė man patiko tuo, jog aš iš naujo atradau kažką mieste, kuris man gerai pažįstamas. Mano manymu, ši išvyka mane praturtino įvairiapusiškai. Juk sėdėti paskaitose ir pažinti keliaujant – du skirtingi.“

Menų akademija kviečia į „Menų dienos – atviros durys“

Klaipėdos universiteto Menų akademija kviečia balandžio 3-6 dienomis į Menų dienas ATVIROS DURYS.

Kviečiame pamatyti, išgirsti, sužinoti apie studijas Menų akademijoje!

Programa

 

 

Pirmųjų bendradarbiavimo metų tarp Klaipėdos universiteto ir Šilalės savivaldybės aptarimas

2017 m. kovo 21 d. Klaipėdos universiteto Auloje (VI korpusas) vyko sutarties tarp Klaipėdos universiteto ir Šilalės savivaldybės pirmųjų veiklos metų rezultatų pristatymas, būsimų darbų bei projektų aptarimas. Renginyje dalyvavo KU rektorius prof. dr. Eimutis Juzeliūnas, Šilalės savivaldybės meras Jonas Gudauskas, KU mokslininkai, Šilalės savivaldybės darbuotojai, rajono gimnazijų moksleiviai.

JTGMF dėstytojai vedė paskaitas Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas kovo 16 d. lankėsi Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje ir dalyvavo renginyje „Pamokos kitaip“. Renginio metu pamokas vedė ne mokytojai, tačiau įvairių Lietuvos universitetų dėstytojai – Vytauto Didžiojo, Šiaulių, LCC, Kauno Technologijų. Šiemet prie renginio prisijungė ir verslo įmonių atstovai.

KU JTGMF atstovavo devyni dėstytojai – doc. dr. T. Paulauskienė, doc. dr. P. Mažeika, lekt. L. Dreižienė, lab. V. Radzevičius, doc. dr. L. Kelpšaitė–Rimkienė, doc. dr. M. Kataržytė, lab. J. Simutis, V. Knieža ir T. Šiaulytis, kurie pakeitė įprastas mokinių biologijos, fizikos, matematikos ir kt. pamokas. Iš viso JTGMF dėstytojai moksleiviams vedė 15 pamokų.

 

Agnės Šneiderienės daktaro disertacijos gynimas

2017 m. balandžio 21 d. 10 val. Klaipėdos universiteto Аula Magna konferencijų salėje (Herkaus Manto g. 84, Klaipėda) bus ginama

Agnės Šneiderienės
Ekonomikos mokslo krypties (04S) daktaro disertacija
„Įmonių socialinės atsakomybės įtaka regiono ekonominiam augimui“

Mokslinis vadovas
prof. dr. Vytautas Juščius (Klaipėdos universitetas, ekonomika 04S)

Mokslinė konsultantė
dr. Aranka Ignasiuk-Szulc (Mikalojaus Koperniko universitetas, Lenkija, ekonomika 04S)

Ekonomikos mokslo krypties gynimo taryba:
Pirmininkas
prof. dr. Vytautas Snieška (Kauno technologijos universitetas, ekonomika 04S)

Nariai:
prof. habil. dr. Žaneta Simanynienė (Kauno technologijos universitetas, ekonomika 04S)
prof. dr. Violeta Pukelienė (Vytauto Didžiojo universitetas, ekonomika 04S)
doc. dr. Daiva Labanauskaitė (Klaipėdos universitetas, ekonomika 04S)
prof. dr. Maija Šenfelde (Rygos technikos universitetas, ekonomika 04S)

Maloniai kviečiame dalyvauti!

KUSS kviečia į ataskaitų teikimo ir rinkiminę konferenciją

Klaipėdos universiteto studentų sąjunga 2017m. kovo 24-ąją dieną kviečia į KUSS ataskaitų teikimo ir rinkiminę konferenciją, kuri vyks Herkaus Manto g. 84, Aula Magna AK-2 auditorijoje.

Konferencijos pradžia – 13 val.

Programa

Pirmųjų bendradarbiavimo metų tarp Klaipėdos universiteto ir Šilalės savivaldybės aptarimas

2016 m. kovo 18 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Klaipėdos universiteto ir Šilalės savivaldybės. Per pirmuosius metus aktyviausiai į veiklą įsitraukė Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto (BRIAI), Menų akademijos (MA) Architektūros, dizaino ir dailės katedros mokslininkai. Per šiuos metus išsiplėtojo daugialypė Šilalės miesto ir rajono istorijos, kultūros paveldo pažinimo bei populiarinimo veikla: archeologinė ekspedicija Medvėgalio piliakalnyje, žydų istorijos tyrimai, katalikų bažnyčių archyvinės medžiagos skaitmeninimas; teikti Šilalės miesto kraštovaizdžio formavimo pasiūlymai. Universiteto mokslininkų ir studentų dalyvavimas įvairiuose Šilalės savivaldybės renginiuose, jų pranešimai sulaukė tiek vietos gyventojų, tiek moksleivių susidomėjimo.

2017 m. kovo 21 d. Klaipėdos universiteto Auloje (VI korpusas) vyks vykdomos sutarties tarp KU ir Šilalės savivaldybės pirmųjų veiklos metų rezultatų pristatymas, būsimų darbų bei projektų aptarimas. Renginyje dalyvaus KU rektorius prof. dr. Eimutis Juzeliūnas, Šilalės savivaldybės meras Jonas Gudauskas, KU mokslininkai, Šilalės savivaldybės darbuotojai, rajono gimnazijų moksleiviai. Renginio pradžia 10.00 val.

Kontaktiniai asmenys: KU BRIAI direktorė doc. dr. Silva Pocytė, tel.: +37069853021

Šilalės rajono savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos vyriausioji specialistė Jurgita Viršilienė tel.: +37067325483

 

Programa

10.00 – Atidarymo žodis.
KU Rektorius E. Juzeliūnas, Šilalės savivaldybės meras J. Gudauskas

10.15. – dr. Vytautas Jokubauskas (KU BRIAI)
Lietuvos tarpukario istorijos ženklai Klaipėdos universiteto miestelyje

10.30. – doc. dr. Gintautas Zabiela (KU BRIAI)
Piliakalnių svarba Lietuvos istorijoje

10.45. – dr. Hektoras Vitkus (KU BRIAI)
Lietuvos žydų istorijos šiandieninių tyrimų kryptys

11.00. – doc. dr. Vacys Vaivada (KU BRIAI)
Ką pasakoja Tenenių bažnyčios archyvas

11.15. – prof. dr. Petras Grecevičius (KU Menų akademija)
Šilalės kraštovaizdžio identiteto formavimo akcentai

Kviečiame į seminarą-pokalbį „Nuvarytų humanitarų giesmės: neatremiamo argumento paieškos“

Humanitariniai mokslai jau kuris laikas patiria įvairiopą spaudimą, reikalaujantį pagrįsti savo reikšmę, vertę ir svarbą. Pastarąjį dešimtmetį pasaulyje padaugėjo veikalų, skirtų humanistinio lavinimo ir humanitarinių mokslų reikšmei pademonstruoti. Lietuvos humanitarai vis dažniau priversti ieškoti įtikinamesnių argumentų, pagrindžiančių savo egzistenciją ne tik mokslo politikų, bet ir visuomenės akyse. Tačiau lietuviškoje argumentacijoje gana retai pasitaiko Vakarų akademikų argumentų ar apskritai nuorodų į globalų kontekstą.

Kokie svarbiausi šių mokslų reikšmę grindžiantys argumentai? Kaip Nepriklausomoje Lietuvoje skirtinguose socialiniuose kontekstuose artikuliuojama lietuviškų humanitarinių mokslų vertė? Kokios yra šios vertės sąsajos su lituanistikos diskursu? Kokios prielaidos leidžia suderinti lituanistikos diskursą su globalių humanitarinių mokslų koncepcija?

Kovo 16 d. (ketvirtadienį) 17 val.  savo tyrinėjimais apie humanitarinių mokslų godas ir lūkesčius pasidalins filosofas prof. Aldis Gedutis. Šis pranešimas ir diskusija gali būti įdomus visiems, besidomintiems filosofija, istorija, literatūra, kalbotyra, sociologija, politikos mokslais, kultūros tyrimais, komunikacijos studijomis ir t.t., todėl maloniai kviečiame mokslininkus ir miestiečius į susitikimą.

Vieta: Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas (H.Manto g. 84), auditorija Nr. 205

Šis renginys tęsia 2015 m. rudenį startavusį metodologinių seminarų-diskusijų ciklą „Iš mūsų mokslo skrynių“, į kurį kviečiame visų sričių KU mokslininkus pasidalinti savo pasiekimais, kasdieniais rūpesčiais ir tyrinėjimų medžiaga.
Informacija atnaujinta: 2017-03-13